Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Stabstrænere Gardehusarregimentet 
 
10-11-2015 - kl. 14:05

STAFF TRAINERS
GHR udgør hoveddelen af bidraget til Operation inherent resolve hold 2 (OIR-2) i Irak. En mission med formålet at træne irakiske soldater mhp. at styrke dem i deres kamp mod islamisk stat – eller Da’esh, som irakerne selv kalder dem.

Building partnership capacity (BPC) er den del af bidraget, der har direkte med træningen at gøre. I BPC er der en enhed, der udelukkende tager sig af træningen af irakiske officerer. De kaldes BPC ”Staff trainers” eller på dansk; stabstrænere. Enheden består af seks kaptajner, hvor de tre af dem er velkendte Husarofficerer; kaptajn Brian, kaptajn John og undertegnede.   

BPC stabstrænernes opgave er, at træne de irakiske officerer sideløbende med, at de irakiske befalingsmænd og menige modtager træning fra vores øvrige danske træningsbidrag. For nyligt, har stabstrænerne haft et hold officerer fra 2. bataljon / 75. brigade. Derfor er der nu, som vi selv siger det, ”kunder i butikken”.

Navnet stabstræner, er oprindeligt udsprunget fra en tidligere plan. Dengang var planen at de irakiske officerer skulle undervises i stabsarbejde, som vi kender det fra den danske hærs bataljons- og brigadestabe. Det har efterfølgende vist sig, blandt andet fra hold 1 erfaringer, at de irakiske officerer ikke arbejder i stabe, som vi gør og som NATO gør. Oftest er det den enkelte irakiske chef, der planlægger og udfører operationerne, uden at have en stor stab omkring sig.  Det kan skyldes, den generelle mangel på officerer i den irakiske hær og til dels også, den arabiske tilgang til tingene. Derfor bærer træningen af de irakiske officerer mere præg af et officerskursus, hvor enkelte temaer bliver behandlet. Denne gang har den stået på bl.a.: principper for angrebs- og forsvarskamp, planlægning af operationer, kortlære, ildstøtte og krigens love.

Træningsperioden af de irakiske officerer er normalt på 14 dage, og programmets indhold bliver aftalt mellem BPC og den irakiske brigade. Dagene starter med, at stabstrænerne henter de irakiske officerer ved indgangen til camp HAVOC, hvorefter de bliver fulgt til stabstrænerteltet, hvor selve undervisningen foregår. Antallet af irakiske officerer der møder op, varierer fra dag til dag, da de også har andre opgaver sideløbende med undervisningen. Mellem 5 og 8 af de irakiske officerer, var til stede under seneste træning, og de har oftest rangen af kaptajn, men vi ser også premierløjtnanter, og majorer og oberstløjtnanter.

Når der undervises er der en tolk til stede. Undervisning gennem en tolk kan godt være en til tider langsommelig proces, men der er altid tid til en god diskussion mellem os danske stabstrænere og de irakiske officerer, i de forskellige undervisningsemner. Især i pauser, hvor samtalerne er mere uformelle, bliver de mest interessante emner taget op. F.eks. under en fælles frokost i baggården bag stabstrænerteltet, bliver de gode relationer skabt, og irakerne bliver mere nysgerrige på, hvad vi danske stabstrænere har at sige. Endnu engang bliver det bare understreget hvor meget vores gode relationer, og den gensidige respekt mellem os og de irakiske soldater, betyder for vores indsats her i Irak. 
En af de rigtig interessante diskussioner blev taget op i lektionen Krigens love. Her blev undertegnede grundigt udfordret af major Hsam i spørgsmålet om legitimiteten af den 2. golfkrig, og det irakiske forhold til behandlingen af Da’esh i øvrigt. Forsigtigt, måtte undertegnede understrege, at retten til krig (Jus ad bellum) og retten i krig (Jus in bello) ikke er afhængige af hinanden, hvorfor krigens love stadig skal efterleves, selvom krigen ikke nødvendigvis er lovlig.  I disse situationer spiller de gode relationer mellem os og de irakiske officerer samt kulturforståelse, en meget vigtig rolle. Diskussioner som denne stiller store krav til os stabstrænere, som skal være helt klare i vores undervisning, og vi skal kunne vores undervisningsstof til mindste detalje – og ligeså vigtigt, at vi ikke bevæger os ud i følelsesladet diskussioner.  
  
For at pleje de gode forbindelser mellem os og de irakiske officerer, blev der i en af pauserne afholdt en fodboldturnering i vores træningshal. Det lagde dog op til en del undren og megen opmærksomhed fra vores amerikanske kollegaer, som ikke har helt samme tilknytningsforhold til de irakiske soldater, som de danske soldater. Og som de gode værter som stabstrænerne selvfølgelig er, lod de sig behørigt tabe ud af respekt for deres irakiske gæster – eller også var de irakiske officerer bare bedre end dem…
Ikke al undervisning foregår i stabstrænernes telt i Camp HAVOC. De tager også ud på skydebanen for, at overvære uddannelsen af officerernes soldater og gennemgå de våben, der bliver udleveret af koalitionen til den irakiske hær. Samtidigt får vi og de irakiske officerer sig en snak om, hvilke muligheder og begrænsninger der er for de enkelte våben. Ude på skydebanen blev der også mulighed for, at de kunne overvære uddannelsen i forhold over for IED’er (vejsidebomber), hvilket ligger de irakiske soldater og deres officerer meget på sinde.

I de kommende uge fortsætter stabstrænere undervisningen af de irakiske officerer, og vi vil fortsætte arbejdet med at skabe gode relationer mellem os og de irakiske officerer og der vil helt sikkert opstå flere spændende diskussioner, når nye undervisningsemner bringes på banen. 

Henrik
Kaptajn
BPC Staff training, OIR-2, Irak. 

Brian


John

Staff Trainers

Staff Trainers

Staff Trainers