Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Thors hammer er vendt tilbage 
 
28-02-2014 - kl. 14:38

Thors Hammer er vendt tilbage

Fredag den 28. februar, på den sidste officielle vinterdag i 2014, var DANCON ISAF Hold-16 samlet for sidste gang. Næsten 300 soldater fra alle landets verdenshjørner var i dagens anledning samlet i Slagelse By. Årsagen var gennemførelsen af den traditionelle, afsluttende parade og march til hyldest for de udsendte soldater. ISAF Hold-16 har været det sidste ISAF kontingent, hvor staben er fra GHR og missionen har været under en Gardehusarofficers kommando, så både march og parade foregik derfor i Slagelse. Chefen for Hæren, Generalmajor Per Ludvigsen og medlem af Forsvarsudvalget, Jakob Ellemann-Jensen (V), mødte op til paraden i Antvorskovhallen og talte til soldaterne og deres pårørende. Begge takkede de både Hold-16, men også soldaternes familier for den store og betydningsfulde indsats, de har leveret for den danske indsats i Afghanistan. 
Efter talerne gennemførte DANCON ISAF Hold-16 en march gennem Slagelse By og blev hyldet af byens borgere. Efter marchen returnerede holdet til Antvorskovhallen, hvor Borgmester Stén Knuth og Regimentschef, Oberst Tommy Paulsen talte til og takkede soldaterne for deres indsats i Helmand-provinsen.

Hold 16 har meget passende for sin indsats valgt Thors Hammer, Mjølner, som sit kontingentmærke. Det siges om Thors Hammer, at den altid rammer det, den kastes efter med stor kraft, og derefter vender tilbage til den hånd, der kastede den. ISAF Hold-16 har løst opgaven fremragende og leveret et betydningsfuldt bidrag til den danske indsats i Helmand-provinsen. ”Mjølner” og alle dens soldater nu vendt tilbage til den hånd, der kastede den, og Gardehusarregimentet og Slagelse By fejrede dem på behørig vis.

March gennem Slagelse By

Generalmajor Ludvigsen modtager melding fra oberst Pedersen 
Borgmester Stén Knuth talte til soldaterne


Jakob Ellemann-Jensen takkede ISAF Hold 16 for indsatsen