Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Tildeling af idrætshæderspris 
 
16-03-2017 - kl. 12:06

Chefen for Gardehusarregimentet havde i dag den glæde, at tildele Dansk Militær Idræts hædersbevisning i henholdsvis sølv og i bronze, til tre flittige idrætsudøvere og medlemmer.

Idrætsforeningen nyder og har nydt godt at indstilledes høje engagement, initiativ, og ansvarsfølelse for blot at fremhæve enkelte egenskaber. Kun via disse ildsjæle er arbejdet i foreningen muligt og det fremtidige fundamentet hviler på, at foreningen fortsat kan hverve og fastholde medlemmer af denne kaliber.

Af uddrag fra indstillingerne kan fremhæves:

SSG Per;
”Per er en kæmpe rollemodel og kæmpe ildsjæl inden for idræt. Per har mange særdeles positive egenskaber, men jeg vil fremhæve kæmpe engagement, høj ansvarsfølelse og samarbejdsevner som værende mest fremtrædende.”

SSG Per tildeles DMI emblem i sølv.

Bestyrelsesmedlem Gert;
”Gert har igennem adskillelige år varetaget opgavens som kasserer i foreningen. Gert har igennem årerne varetaget dette hverv på en særdeles tilfredsstillende måde. Gert er derudover altid meget hjælpsom og stiller sig gerne til rådighed, hvis hans hjælp efterspørges.”

Gert tildeles DMI emblem i sølv.

OS Anders;
”Anders har i de forgangne år leveret en særdeles fortjenstfuld indsats for såvel regimentet, som inden for idrætsforeningen. Anders har de seneste par år været en kæmpe ressource for bestyrelsen i Slagelse Garnisons Idrætsforening (SLGI). Der kan næsten ikke peges på et idrætsområde, et stævne eller en fysisk aktivitet, hvor Anders ikke har været omdrejningspunktet i den direkte planlægning, og/eller gennemførelse, eller indirekte har støttet aktiviteten.

OS Anders tildeles DMI emblem i Bronze.

Slagelse Garnisons Idrætsforening har fortsat et stort behov for aktive og dygtige medlemmer, samt medlemmer som derudover evner og lyster at løfte opgaver i rammen af bestyrelsen. Kun via denne passion, initiativ og engagement er foreningens arbejde mulig.

Well done og tillykke!

Tildeling af idrætshæderspris.
Foto: Fra venstre OS Anders, RC, Gert, SSG Per
Tagging frabedes.