Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Velgennemført Gallamiddag med 518 gæster 
Tekst: KTO/PIO KN B.K. Berthelsen. Foto: Evan Hemmingsen
24-11-2014 - kl. 13:28

Lørdag d. 22. november var Hendes Majestæt Dronningen og 517 feststemte gæster samlet på Gardehusarkasernen til Gallamiddag. 


Estandardvagten tager imod gæsterne

Hesteskadronens estandardvagt tog flot imod alle gæster ved ankomst til Gardehusarkasernen.

Gæster samlet i gymnastiksalen inden HMD ankomst

Der var som traditionen foreskriver Gæsternes tale ved Chef for Hærstaben Generalmajor Hans-Christian Mathiesen, Hestens tale ved Regimentets ridelærer seniorsergent Müller og Damernes tale ved kaptajn Nikolaj Lindberg. Tre meget flotte taler, som høstede store bifald.

HMD ankommer til Gallafesten ledsaget af Oberst kammerherre T M Paulsen
 
Festen fortsatte ud på de små timer og der skal fra Regimentets side lyde en stor tak til Driftområde Slagelse og Forenede Service for en stor indsats og støtte til Regimentet, herunder Cafeteriets mad, opstilling og afrydning og ikke mindst en stor tak til alle hjælperne, der gjorde det muligt at gennemføre Gallamiddagen.