Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
”Velkommen til hold Lunding og hold Pløger. ” 
 
30-09-2013 - kl. 14:00

Af major Morten Kjelmann, presseofficer

Udover at byde velkommen til de nye hold samt at fremvise skolens embedsfane, markerede velkomstparaden på Hærens Officersskole i dag også navngivningen af det nye grundofficersuddannelseshold.  Holdet skal bære navnet PLØGER.     

Hold Pløger

26. september 2013 bød oberst Eigil Schjønning skolens nye elever og kadetter velkommen til et nyt skoleår fra reposet foran Frederiksberg slot. Begge nystartede hold var samtidig de sidste hold af den gamle uddannelsesstruktur. Skolechefen nævnte i sin tale adresseret til de to nye hold blandt andet: ” Begge hold bliver de sidste af deres slags, før vi overgår til nye og ændrede uddannelser. I skal vide, at selvom vi er i en brydningstid, så er det skolens agt, at give jer præcis lige så god en uddannelse, som de foregående hold har fået. (Klik og læs skolechefens velkomsttale i sin helhed.)
Det særlige ved velkomstparaden var, at skolechefen samtidigt skulle navngive holdet, der, som det sidste hold, skulle starte på den treårige grundofficersuddannelse. Holdet blev opkaldt efter premierløjtnant Jonas Peter Pløger fra Gardehusarregimentet, der faldt i kamp i Afghanistan 21. juli 2010.

CH HO skridter paraden af

I forbindelse med hold Pløgers opstart på uddannelsen har skolen, i samarbejde med familien Pløger samt premierløjtnant Jonas Peter Pløgers kolleger og kammerater fra missionen i Afghanistan, udarbejdet et mindehæfte. Mindehæftets forfatter, major Claus Andersen giver i hæftet en beskrivelse af Jonas Peter Pløgers baggrund og alt for korte karriere i hæren. ”Arbejdet med mindehæftet har tydeliggjort for mig, at premierløjtnant Jonas Peter Pløgers havde udsædvanlige lederevner og besad stor empati i og omsorg for sit personel, " forklarer major Claus Andersen.

Paraden

Efter velkomstparaden blev der i mindehallen lagt en krans ved tavlen, der bærer premierløjtnant Jonas Peter Pløgers navn. I mindehallen æres de hærofficerer, der faldt under besættelsen 1940-45 samt faldne hærofficerer efter 1945. Mindetavlen for faldne officerer efter 1945 bærer tillige navnene major Anders Johan Stæhr Storrud og kaptajn Christian Jørgen Grundt Damholt. Begge faldet i Afghanistan i 2007 og 2008.