Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Vemmelv skole 
 
12-03-2015 - kl. 14:05

7.B fra Vemmelev skole og Gardehusarregimentet lærer hinanden bedre at kende.
Som et led Relationsnetværkets initiativ "Virksomheder adopterer skoleklasser"
gennemførte Gardehusarregimentet aktivitet nummer to sammen med deres adoptivklasse
fra Vemmelev skole.

7 B Vemmelev skole

Samarbejdet skal munde ud i, at eleverne skal lære om de arbejds- og
uddannelsesmuligheder der findes på en mangfoldig arbejdsplads som
Gardehusarregimentet. Det handler ikke kun om, at eleverne skal lære om
soldaterfaget - de skal også stifte bekendtskab med alle de andre jobfunktioner der
findes på en mangfoldig arbejdsplads. Men inden eleverne kommer så langt var det
aftalt, at eleverne skulle have undervisning i førstehjælp. Dels så de kan begå sig
på en arbejdsplads, men også bare være mere bevidste om at hjælpe hvis der sker en
ulykke til og fra skole eller til en sportsaktivitet i fritiden.
Lige nu går eleverne til konfirmationsforberedelse, så derfor var det naturligt, at
de også skulle være med til en feltgudstjeneste og høre om arbejdet som udsendt
feltpræst til Afghanistan.

7 B  førstejælp

I førstehjælp er det altid vigtigere at gøre noget end ikke at gøre noget.
I førstehjælp gennemgik sergent Camilla fra Hesteskadronen de fire trin i
førstehjælp som alle bør kunne - Stands ulykken - Yd livreddende førstehjælp -
Tilkald hjælp - Fortsæt med almen førstehjælp. Der var god dialog imellem sergent
Camilla og eleverne og flere af eleverne havde været ude for episoder, hvor de havde
været med til at yde førstehjælp.
Efter den teoretiske gennemgang fortsatte eleverne med at øve livreddende
førstehjælp, hvor der var masser af dukker som eleverne kunne øve
hjerte-lungeredning på. Da undervisningen sluttede, var eleverne ikke blevet
verdensmestre i førstehjælp, men de kunne blæse ilt ind i lungerne og give
hjertemassage til en person som ikke trækker vejret. Og som sergent Camilla sagde
som afslutning er det altid vigtigere at gøre noget end ikke at gøre noget.

Feltpræsten holder gudstjeneste

Indblik i et anderledes arbejde, som var meget mere en søndagsgudstjeneste.
Kirken var skiftet ud med borde-bænkesæt ved sportspladsen. Her startede Feltpræst
Victor, som er tilknyttet Gardehusarregimentet, med at stille op til
feltgudstjeneste i det fri. Det passede vist eleverne fint, at der kun blev sunget
"I østen stiger solen op" og at prædiken ikke var så lang. Til nadveren var der
blandet saftevand, så alle kunne være med.
Feltpræst Victor fortsatte i klassen med at holde et foredrag om sine tre ture til
Afghanistan som feltpræst. Den smule uro der havde været under feltgudstjenesten
forstummede nu helt da talen gik på vejsidebomber og dræbte soldater. Eleverne
spurgte løs til Victors udsendelser og alle de oplevelser på godt og ondt, som han
havde fået.

Feltpræst og førstehjælp

Næste arrangement imellem 7.B fra Vemmelev skole og Gardehusarregimentet bliver et
orienteringsløb på kasernen i maj måned, hvor man skal finde en mekaniker, en læge,
en kok med flere og efterfølgende gennemføre et interview med personen.