Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
21. januar 2018

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Historisk Samlings Venner 

Historisk Samlings Venner er en støtteforening, der for medlemmernesHISAM årlige bidrag støtter Samlingen med køb af effekter og praktisk hjælp med at udbygge Samlingen så den til stadighed bliver mere seværdig.

Alle, der ønsker at støtte samlingen gennem et medlemskab af Vennerne
er meget velkommen.

Helårskontingentet er p.t. fastsat til 100 kr. pr. år, og året følger kalenderåret.

Opfordringen til at indmelde sig i Vennerne skal derfor lyde:
”Støt Vennerne med at bevare Gardehusarregimentets fortid for fremtiden”.

Vennernes bestyrelse
    

Formand
Finn Winkler
Vollerupvej 11
4200 Slagelse
Tlf: 4032 9115
fam.winkler@email.dk
      

Sekretær
Niels Blangsted-Jensen
Vesterled 2 B
3650 - Ølstykke
Tlf: 4717 8522
blangsted@mail.tele.dk
 

Næstformand
Steffen Robert Scharff
Tolstrupvej 17
4100 - Ringsted
5764 4515
sr.scharff@live.dk

Kasserer
Steen Seidelin Fredholm
Maglegaardsvej 507
3480 - Fredensborg
Tlf: 4847 6507 - 4025 1037
steen@fredholm.dk

Best. medlem
Helmer Christensen
Vestensøvej 19, Lundforlund
4200 - Slagelse
hvc1940@hotmail.com

Suppleant
Stig Carlsen
Nordlundevej 128
4900 Nakskov
4122 7627
ghr-cm02@mil.dk

   

 

 
Baggrunden for Vennernes oprettelse og arbejde
Allerede i forbindelse med Gardehusarregimentets 225 års jubilæum den 10. februar 1987 samledes en kreds af regimentets officerer og venner for at støtte regimentet i at afvikle jubilæet på en smuk og værdig vis, samt at medvirke til en fortsat udbygning af den allerede etablerede Historiske Samling. Dette samarbejde var af en sådan karakter, at både regiment og venner gerne så en mere formaliseret støttegruppe etableret, der i samarbejde med Gardehusarregiments Historiske Fond kunne medvirke til en fortsat udbygning af den allerede etablerede Historiske Samling.

Fra Samlingens officielle åbning den 31. august 1990, på 50-årsdagen for Gardehusarkasernen i Næstved ibrugtagning, blev der arbejdet intenst med disse planer og ”Vennerne” kunne den 26. november 1990 stifte selskabet Gardehusarregimentets Historiske Samlings Venner, med formålsparagraffen:
Selskabets formål er i samarbejde med ”Gardehusarregimentets Historiske Fond” på alle områder at sikre ”Gardehusarregimentets Historiske Samlings” bevarelse og udbygning som et kulturhistorisk minde om Gardehusarregimentets liv gennem skiftende tider.

Selskabets formål søges fremmet gennem Gardehusarforeningerne, soldaterforeningerne og alle andre interesserede for derigennem at samle en kreds af medlemmer, som gennem kontingent til selskabet samt ved eventuelt andre bidrag og aktiviteter, at øge selskabets økonomiske ressourcer til støtte for ”Gardehusarregimentes Historiske Samling”.

De indkomne midler skal efter bestyrelsens bestemmelser anvendes til en videre udbygning/vedligeholdelse af samlingens faciliteter og til indkøb af museumsgenstande med henblik på en fortsat udbygning af samlingen.

Ved sammenlægningen af Sjællandske Livregiment, Danske Livregiment i Vordingbog og Gardehusarregimentet i Næstved på Antvorskov Kaserne (nu Gardehusarkasernen) blev foreningens bestemmelser tilpasset den nye regimentsstruktur.

Bliv medlem og støt Gardehusarregimentets Historiske Samling