Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
02. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Om KFOR 

DANCON/KFOR Hold 21, Kosovo - Den Danske Bataljon i Kosovo

August 2009
Det danske kontingent, der udsendes til Kosovo i et halvt år fra august 2009, består af i alt ca. 300 soldater.

Den danske bataljon består i hovedtræk af en stab, et stabskompagni, et mekaniseret infanterikompagni, et militærpolitidetachement, to stk. Liaison Monitoring Teams (LMT) samt en deling fra Estland.

Bataljonens chef er oberst Lars Baier fra Trænregimentet.

Hertil kommer et element på fire personer, der gør tjeneste ved den franske brigade, som den danske bataljon er underlagt. Endelig er der et nationalt støtteelement, som står for at modtage og videreformidle forsyninger til bataljonen.

I Kosovo har den danske bataljon endvidere kommandoen over en fransk opklaringseskadron.
Bataljonens hovedopgave er at opretholde fred og sikkerhed for alle i Kosovo. Opgaverne løses blandt andet gennem patruljering, overvågning, eftersøgning samt ikke mindst dialog med alle de involverede parter.

Den danske bataljon bor i en lejr ca. 2 kilometer vest for Mitrovica. Lejren kaldes Camp Olaf Rye, og den indeholder særdeles gode forhold for soldaternes ophold og tjeneste.

Historie
Den serbiske hær forlod Kosovo i juni 1999, efter at NATO havde gennemført en 77 dage lang luftkrig imod Serbien. Derefter blev den internationale NATO-styrke KFOR med dansk troppekontingent og opbakning i FN's Sikkerhedsråd indsat. Styrken har medvirket til at lægge en dæmper på områdets nationalistiske stridigheder.

Broen over floden Ibar, der forbinder Mitrovicas overvejende albanske bydel i syd med den overvejende serbiske i nord, er blevet symbol på konflikten. Danske soldater har flere gange blokeret broen for at forhindre ophidsede folkemængder i at genantænde konflikten på den modsatte bred.

I marts 2004 opstod der uroligheder, som meget hurtigt bredte sig til hele Kosovo. I Mitrovica kom det til sammenstød mellem kosovo-albanere og kosovo-serbere, og fra Danmark vurderedes det nødvendigt at udsende et forstærkningsbidrag på ca. 100 mand til den danske bataljon i Mitrovica. De opholdt sig to uger i området for at støtte bataljonen, inden situationen var så meget under kontrol, at de kunne vende hjem igen.

Kosovo erklærede sig selvstændigt den 17. februar 2008, og indtil videre har omkring 42 lande godkendt uafhængigheden, heriblandt Danmark.

Enhederne ved Den Danske Bataljon
Bataljonsstaben er på 21 officerer og befalingsmænd samt en feltpræst. Samtidig er staben normeret med en officer fra Estland.

Staben bistår bataljonschefen med planlægning og føring af operationer samt udførelse af en lang række driftsopgaver og rapporteringer. Staben er opdelt i fem sektioner: Administration, efterretning, operationer, logistik og civilt-militært samarbejde.

Stabskompagniet
Stabskompagniet består af 109 danske soldater. Kompagniets soldater kommer primært fra Trænregimentet, Telegrafregimentet og Ingeniørregimentet, men derudover bidrager de fleste andre tjenestesteder også med personel.

Kompagniet kan betegnes som bataljonens service- og støtteenhed.

Kompagniet betjener bataljonens kommandostationer med sin stabsdeling. Med sit kommunikationscenter skabes sikre forbindelser med internet og telefon såvel inden for lejren som til Danmark.

Til at sikre at der kan være en god dagligdag i COR, er der en forsyningssektion og en lejrsektion. Reparations-delingen sikrer, at alt materiel fungerer.
Til at sikre livet i lejren og til støtte for operationer er der et ingeniørdetachement, en bjærgnings- og transportdeling samt et infirmeri, som også har mobile behandlings- og evakueringsenheder.
Forsvarets Bygnings- og Etablissementsforvaltning har udsendt 2 mand til at støtte kompagniets drift af lejren.

Mekaniseret infanterikompagni
Det mekaniserede infanterikompagni består af 117 mand og er udrustet med den pansrede mandskabsvogn M 113 - G3. Kompagniet råder endvidere over Mercedes Geländewagen.

Kompagniets opgaver er hovedsageligt at køre patruljer, bemande check points og patruljere over alt i den danske bataljons område. Der udføres også eskorteopgaver, og man er uddannet og klar til at imødegå demonstrationer eller mindre opstande. Kompagniet er opstillet af Jydske Dragonregiment.

Militærpoliti
Et militærpolitidetachement på 9 danske MP-soldater har blandt andet til opgave at foretage trafik- og færdselsregulering samt udføre sikkerhedsmæssige og også egentlige politimæssige opgaver.

Andre danske enheder
I den franske brigades hovedkvarter i Novo Selo indgår der et dansk element på 4 personer.
I Camp Olaf Rye er der udover selve bataljonen også et nationalt støtteelement, der opstilles af Det Danske Internationale Logistik Center i Vordingborg. Elementet består af 19 mand.

LMT
Danmark opstiller to Liaison & Monitoring Teams (LMT) under direkte ledelse af den fransk ledede Multinational Task Force North (MNTF N).
Et LMT består af to officerer, to forbindelsesbefalingsmænd og to kørere. Udover dette militære personel har hvert LMT to lokalt ansatte tolke. Opgaven for LMT er at skabe tætte relationer til lokalbefolkningen.

LMT-4 har den kosovo-serbiske dominerede Zubin Potok kommune som sit ansvarsområde.

LMT-5 har den kosovo-albanske dominerede Skenderai kommune som sit ansvarsområde.

Selv om de danske LMT er under direkte ledelse af den fransk ledede Multinational Task Force North (MNTF N), bor de i den danske lejr Camp Olaf Rye.

Plan for udsendelse
Hold 21 overtog formelt kommandoen i Kosovo den 12. august 2009. Det er planlagt, at Hold 21 afløses af Hold 22 i februar 2010.