Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
02. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Ledelsen 

Eskadronens ledelse består af to faste officerer og to reserveofficerer.

Eskadronschefen

 
 Christian Skovsbøll E Holm 
 major
 
 GHR-HESK01@MIL.DK
 TLF:    72 83 50 51
 MOB.: 21 42 43 12 

Eskadronschefen er overordnet ansvarlig for eskadronen og dens løsning af opgaver.
  • Han er ansvarlig for koordination med Dronningens Adjudantstab og Gardehusarregimentet under løsning af opgaver for Regenten.
  • Han træffer afgørelser om eskadronens deltagelse i civile arrangementer.
  • Han prioriterer indholdet i uddannelsen til de værnepligtige.
  • Han er ansvarlig for komptenceudvikling af eskadronens faste personel.
  • Han er ansvarlig for eskadronens indkøb af nye heste samt afmønstring af gamle.

Næstkommanderende

 

   Daniel Berggreen
 kaptajn
 
 GHR-HESK02@MIL.DK
 FAST: 72 83 50 52
 MOB.: 25 23 92 32

Næstkommanderende er chefens højre hånd. Han står for eskadronens daglige drift samt planlægger og tilrettelægger større arrangementer efter chefens direktiv.

I chefens fravær har han kommandoen over eskadronen.

Under eskorter og andre eksterne arrangementer er det næstkommanderende, som er ansvarlig for at skaffe de fornødne ressourcer til at flytte, bespise og underbringe mandskab og heste.

Øvrige

Eskadronen har derudover tilknyttet to reserveofficerer:
  • Kaptajn Fritz Pedersen, sagsbehandler
  • Premierløjtnant Anne Lobanoff, som gennemfører miljøtræning for heste og ryttere samt løser mindre planlægningsopgaver