Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Gardehusarregimentet
Forsvarets mærke
07. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Hesteskadronens nye faciliteter 

Den politiske aftale for forsvaret som blev indgået i 1999, og som er gældende frem til udgangen af 2004 betød bl.a. at Sjællandske Livregiment, Gardehusarreregimentet og Danske Livregiment blev sammenlagt på Antvorskov Kaserne under navnet Gardehusarregimentet.

Dette indebar også, at Gardehusarregimenets Hesteskadron skulle flytte fra Gardehusarkasernen I Næstved til Antvorskov Kaserne i Slagelse.På Antvorskov Kaserne var der imidlertid ikke plads nok til de mange nye soldater, og derfor måtte et større byggeri sættes igen.

Der blev bygget en ny indkvarteringsbygning og stabsbygning, som begge blev taget i brug i september2002. Endvidere blev cafeteriaet ombygget, således det nu kunne servicere de mange nye værnepligtige der blev indkaldt til Gardehusarregimentet. Også denne ombygning stod klar i 2002. Nu manglede kun at få Hesteskadronen samlet med det øvrige regiment i Slagelse.

GHR's nye stalde

Faciliteterne var klar til indflytning i udgangen af juli 2003, og Hesteskadronen var på plads i de nye flotte faciliteter den 1. august 2003.Den officielle indvielse var fastsat til onsdag den 11. september 2003.

Indvielse og billeder af staldene kan ses her klik her  >>

Regimentet havde af naturlige årsager forespurgt, om Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte ville foretage indvielsen.

Dette havde Prinsessen indvilget i, og Prinsessen ankom til Gardehusarregimentet den 10. september 2003, kl. 1100 under stor bevågenhed af medarbejdere ved regimentet, presse -og ikke mindst borgere fra Slagelse og omegn.

Ved ankomsten fik Prinsessen overrakt en buket blomster af Amanda på 5 år, som er kaptajn H. Lundsgaard og frues datter. Prinsessen inspicerede herefter det opstillede æreskommando til hest, og blev efterfølgende af regimentschefen, oberst J. Kidde-Hansen ført ind i ridehallen, hvor de mange gæster ventede.Hesteskadronens nye faciliteter.

Den første taler var Direktør Bent Frank fra Forsvarets bygningstjeneste, der fortalte at byggeriet havde kostet næstet 50 millioner kr. Direktøren overrakte herefter Forsvaret Bygningstjenestes plakette til næste taler, som var generalmajor L. C. Fynbo fra Forsvarskommandoen.

Generalmajoren omtalte rosende byggeriet til hestene, men nævnte også Gardehusarregimentets store indsat på det internationale område. Generalmajoren overrakte herefter plaketten til regimentschefen, oberst J. Kidde-Hansen der kort fortalte om den store glæde det nu var, at regimentet var samlet.
Regimentschefen nævnte slutteligt, at først kommer husarens hest, så kommer husarens hest igen, -og så kommer alt det andet.

Sidste taler var Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte og Prinsessen afsluttede sin tale ved at gå hen til snoren, klippe denne over og officielt indvie Hesteskadronen nye faciliteter.

Hesteskadronen gennemførte efterfølgende en særdeles vellykket rideopvisning for Prinsessen og de mange gæster. Prinsessen blev herefter kort orienteret om Hesteskadronen uddannelse og vist rundt i de nye faciliteter af Chefen for Hesteskadronen, og som afslutning blev Prinsessen, i hestekaret, transporteret til frokost i Parolesalen.

Endnu en historisk dag for Gardehusarregimentet blev gennemført på værdig og smuk vis.