Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Erfaringer med Tårnfalk bevares. 
Forsvarets viden og erfaringer med det ubemandede fly Tårnfalken må ikke gå til grunde. Derfor opretholder hæren UAV-enheden i Varde, indtil forsvaret har en endelig afklaring på UAV-kapaciteten.
15-08-2005 - kl. 08:57

Forsvarskommandoen er i fuld sving med at følge anbefalingerne i rapporten om Tårnfalken. Rapporten førte til, at forligspartierne tilsluttede sig forsvarsministerens anbefaling om at afhænde de ubemandede opklaringsfly ”Tårnfalken”.

Ifølge rapporten skal udviklingen indenfor UAV-området følges og der nedsættes en arbejdsgruppe, der sidst i 2005 skal komme med forslag til alternativer til Tårnfalken. Det sker for at dække behovet for denne form for overvågnings- og indhentningskapacitet. Særligt til internationale operationer og allerede i den nuværende forligsperiode - hvis det er muligt.

Som det også har været beskrevet i medierne, har Sagem, der er producenten bag Tårnfalken, fremsat et tilbud, som Forsvarskommandoen har med i sine overvejelser om fremtiden for de ubemandede opklaringsfly.

Uddannelsen fortsætter
I mellemtiden er det nødvendigt, at hæren bliver ved med at uddanne på Tårnfalkene, selvom beslutningen om at afhænde dem er truffet. Det sker for ikke at skylle den opsamlede erfaring og viden ud med badevandet, hvis indstillingen til politikerne ender med at pege på et andet ubemandet opklaringsfly.

Selvom systemerne næppe vil være teknisk sammenlignelige, vil der alligevel være en række erfaringer, som kan bruges til hurtigst muligt at få et andet opklaringsfly meldt operativt og klar til internationale operationer. Desuden er forhandlingerne med Sagem endnu ikke af-sluttet. Derfor kan det ikke udelukkes, at samarbejdet med Sagem fortsætter på andre betingelser end i dag.

UAV-personel er orienteret
De ansatte i UAV-batteriet i Varde er i dag orienteret om, at forsvaret fortsat har behov for deres kompetencer. Enheden opretholdes indtil videre og en endelig afklaring af forsvarets fremtidige UAV-kapacitet forventes ved udgangen af 2005.

På det tidspunkt bliver personellet naturligvis orienteret om beslutningen, men det er også Forsvarskommandoens hensigt at anvende erfaringerne fra UAV-batteriets uddannelse i den undersøgelse, som er i gang. Hærens Operative Kommando er blevet pålagt at gennemføre nødvendige tiltag for at fastholde personellet i samarbejde med Forsvarets Personeltjeneste.

Læs mere om UAV-sagen her.