Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Varde kaserne giver hashmisbrugere en chance 
Dronningens Artilleriregiment giver unge værnepligtige hashmisbrugere en ekstra chance med en ’vind eller forsvind’ aftale, der indebærer, at regimentet tager ugentlige urinprøver.
07-04-2005 - kl. 14:54

Hash kan ikke forenes med det alvorlige militære håndværk. Derfor bliver værnepligtige misbrugere normalt verfet ud af hæren. Men ikke ved Dronningens Artilleriregiment i Varde. Her påtager obersten sig et socialt ansvar ved at tilbyde en vej ud af misbruget.

De værnepligtige, der svarer ærligt på regimentes spørgeskema om misbrug, får tilbudt en skriftlig aftale om, at de kan fortsætte, hvis stofferne bliver lagt på hylden. ”Kontrakten” giver regimentslægen lov til jævnligt at tage urinprøver for at sikre sig, at aftalen bliver overholdt.

Siden februar har regimentet indgået aftale med 25 værnepligtige. Ni af dem kunne ikke holde sig på måtten. Indikatorpapiret på lægens plasticpind viste to streger, testen var positiv, og så var det ud af vagten.

Oberst Werner Kahle vil give hashmisbrugere en chance.

Oberst Werner Kahle vil give hashmisbrugere en chance.

Stoffer og kriminalitet
Regimentschef oberst Werner Kahle noterer sig med tilfredshed, at flertallet ser ud til at have vendt hashtågerne ryggen. ”Ordningen er en succes, hvis bare vi kan redde en enkelt ud af sit misbrug,” mener han.

Ifølge regimentets overlæge, Jens Rasmussen, bliver hashrygere i længden apatiske og bliver bremset i deres personlige udvikling. Derfor glæder han sig, hver gang en misbruger sætter sin underskrift på det papir, han har liggende i skuffen. ”Vi er måske de sidste, som kan fange de unge op, efter at de har forladt skolen,” påpeger han.

Værnepligtige fra regimentet beretter om, hvor svært det er at bryde ud af deres hjemlige miljøer, hvor kammeratskabet er baseret på hashmisbrug. ”Fællesskabet er utrolig stærkt, fordi man ikke rigtig kan tale med andre om stoffer og kriminalitet,” fortæller menig Asger Hegelund, der kæmper for at modstå fristelsen, hver gang han er hjemme på weekend.

Oberst Kahle er overbevist om, at Forsvaret er et ideelt sted at kappe linen til det usunde fællesskab: ”Her er man oftest en togbillet væk fra misbrugsmiljøet, og man laver et meningsfuldt stykke arbejde, hvor andre er afhængige af, at man er klar i hovedet.”

Tårer i øjnene
Obersten er parat til at gøre sit til, at forhenværende hashmisbrugere kan videreuddanne sig i reaktionsstyrken, når basisuddannelsen er gennemført uden tilbagefald. ”Har vi sagt A, må vi også sige B,” mener han.

Desværre er der kun en enkelt ex-misbruger fra ”den hårde kerne” tilbage. Regimentets socialrådgiver har skaffet ham en ny bolig, så han kunne slippe ud af sit socialt belastede miljø.
”Han er blevet et helt andet menneske – det er fantastisk!,” fortæller oberst Kahle.

De øvrige hårde misbrugere måtte regimentschefen tage smertelig afsked med.
”Selv om nogle havde tårer i øjnene, kunne jeg ikke give dem en ekstra chance af frygt for at udvande ordningen.”