Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Besøg af to grønne mænd 
Uge 46 ved DANCON/ISAF 8, Kabul, Afghanistan. Besøg af to grønne mænd, forbindelsesopgaver og angreb mod ISAF.
23-11-2005 - kl. 08:30

Af feltpræst Alex

Livet går sin vante gang i lejren. Endnu engang har vi sendt folk på leave og andre er vendt tilbage til tjenesten.
Dagene og nætterne er igen blevet koldere - der har været op til mellem 3 og 5 graders frost om natten. De fleste dage skinner solen - for det meste fra en skyfri himmel.

Vandforsyningssituationen i lejren er igen blevet stabil. Vi kan atter bruge toilet og bad, så jeres udsendte vikingerne kan igen blive skrubbet og skuret på vanlig vis.

Besøg af Julemanden
har vi ikke haft - endnu. På det tjenstlige område har vi dog fået en lille forsmag på julegaveriet.
Vi har haft besøg af to "grønne mænd" Thomas og Per, som dog ikke er fra Mars, men fra brugercenter HOK (Hærens Operative Kommando).

Thomas og Per har installeret nye computere på kontorerne og i velfærdsfabben. En fornyelse til glæde og gavn for alle. Tak til Thomas og Per for hjælpen. Det var en fornøjelse at have jeres besøg.

De to "grønne mænd" - Thomas og Per i færd med at installere de nye computere.

De to "grønne mænd" - Thomas og Per i færd med at installere de nye computere.

Kontakten mellem Kabul Joint Security Coordination Centre og ISAF
Forbindelseshold 4 er ét vore hold, som varetager kontakten til Kabul Joint Security Coordination Centre. Holdet består af kaptajn Anders, oversergent Thomas og overkonstabel Jørgen Kristian.
Anders fortæller i det følgende om holdets nuværende arbejde.

Kabul Joint Security and Coordination Center (KJSCC) er placeret i hjertet af Kabul by.

I koordinationscentret er vores afghanske sikkerhedspartnere repræsenteret med personel fra politiet, hæren og sikkerhedstjenesten 24 timer i døgnet.

Døgnet rundt er der telefonisk kontakt til alle distrikterne i Kabul provinsen samt øvrige relevante informationscentrer.

Anders sidder til møde med en afghansk oberst i koordinationscentret - forrest sidder tolken.

Anders sidder til møde med en afghansk oberst i koordinationscentret - forrest sidder tolken.

Kabul Multinationale Brigade har tilknyttet tre forbindelseshold til KJSCC. To af holdene er danske og et hold er italiensk.
Vores daglige arbejde består i på skift at bestride en 24 timers vagt ved koordinationscentret. Ved særlige hændelser indenfor Kabul provinsen skal vi rykke ud.

Arbejdet består endvidere af møder med nogle af vore mange kontakter inden for den afdeling, som særligt tager sig af efterforskningen i kriminalsager.

Når der sker noget i Kabul, som kan have relevans for ISAF, så rykker et hold ud sammen med en tolk samt en af de vagthavende afghanske officerer fra KJSCC.

Hændelser som typisk har interesse kan være raketangreb på byen eller episoder, hvor international/ISAF personel er involveret på den ene eller anden måde. Vores opgave er så at virke som brigadens ører og øjne på stedet og monitere situationen.

Arbejdet indebærer mange møder. Typisk er det med oberster og generaler.

Vi har blandt andet regelmæssige møder med afdelinger som Counter Terror (terrorbekæmpelse), Counter Smuggling (bekæmpelsen af smugling), Crime Scene Investigation (undersøger forbrydelser) og INTERPOL.

Informationerne er mange, og notesbøgerne bugner hurtigt af ting, som skal skrives i rapporten.

I umiddelbar tilknytning til KJSCC har vi også vores eget kontor, hvor vi kan holde møder eller sove, spise og opholde os, når vi er på vagt.
Kontoret er indrettet med mange etniske islæt bl.a. store afghanske tæpper på gulvene og en typisk afghansk pudesofa. Alt dette er med til at skabe gode og behagelige rammer for såvel vores ophold på vagten, som når vi holder møder med vore afghanske kontakter.

Glimt fra vagtkontoret på Koordinationscentret, hvor der indtages morgenmad under vagten. Ved bordet ses bl.a. Thomas og Jørgen Kristian med ryggen til.

Glimt fra vagtkontoret på Koordinationscentret, hvor der indtages morgenmad under vagten. Ved bordet ses bl.a. Thomas og Jørgen Kristian med ryggen til.

Arbejdet som forbindelsesofficer til KJSCC giver et rigtigt godt indblik i sikkerhedssituationen primært for Kabul, men også for resten af landet.

Ind imellem oplever eller hører man ting, som absolut ikke er hverdag i Danmark. En faktor der er med til at gøre hverdagen yderst spændende og medrivende.

Selvmordsbomber og angreb mod ISAF
Desværre er ikke alt fryd og gammen. I denne uge har vi måttet sande den grumme del af vores indsættelse i Afghanistan. Efter en længere meget rolig periode begyndte ugens første dag med to selvmordsbombeangreb midt på eftermiddagen i Kabul by.
 
Det første angreb udløstes af et civilt køretøj, som kørte ind i et tysk militært køretøj. Ved angrebet blev en tysk oberstløjtnant dræbt og hans to sikringsfolk alvorligt såret.

Det næste selvmordsangreb udløstes kort tid efter og kostede adskillige civile afghaneres liv.

Dagen efter angrebene var der en kort mindehøjtidelighed for den omkomne tyske oberstløjtnant, hvor alle nationers soldater deltog.

Fredag var der atter et angreb på et ISAF-køretøj, denne gang forårsaget af en nedgravet kontrolleret bombe. Angrebet fandt sted i Bagrami området og resulterede i at en portugisisk soldat blev dræbt og tre andre såret.

Den omkomne vil blive mindet ved en højtidelighed mandag, hvor vi også vil deltage.

Danske soldater var indsat i de efterfølgende operationer omkring sikring og rapportering.
Ingen danske soldater blev ramt og alle har det godt og er ved godt mod.

Angrebene har haft de konsekvenser at sikkerheden er blevet yderligere skærpet, hvilket blandt andet betyder, at vi kun anvender pansrede køretøjer, og at der kun gennemføres nødvendig operativ kørsel. Kontingentet har i alle sammenhænge gennemført tiltag til beskyttelse af personellet.

Ugens sidste to dage har heldigvis igen været rolige.

Ellers kan vi melde alt vel her fra Camp Viking. Tiden går hurtig for os. Vi kan konstatere, at 2/3 af vores periode nu er til ende. Vi er endnu et væsentligt skridt nærmere ved genforeningen med vores familier og venner derhjemme - til alle jer - fra alle os - sendes de varmeste tanker og hilsner.