Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
17. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
TV i fabberne 
Uge 47 ved DANCON/ISAF 8 – KABUL, Afghanistan. Kabul Multinational Brigade - gave til den afghanske hær – besøg - muligt at se TV i fabberne.
30-11-2005 - kl. 13:15

Af feltpræst Alex

Kort indledning ved Chef DANCON der også er chef for forbindelsesafdelingen i Kabul Multinational Brigade.

Kabul Multinational Brigade
Selvom DANCON og de øvrige militære bidrag til den multinationale brigade (KMNB) efterhånden kører på rutinerne og afløsning efterhånden kan skimtes i det fjerne, så er der fortsat mange opgaver, der skal løses, før KMNB VIII kan melde ”mission completed”.

KMNB er i høj grad multinational idet 24 nationer er fælles om arbejdet i brigade hovedkvarteret og ved de forskellig underlagte kamp- og kampstøtteenheder.
Brigaden har fra første dag i missionsområdet haft meget travlt primært på grund af de opgaver, som lå før, under og efter provins- og parlamentsvalget, der blev afholdt 18. september, og samtidig fordi man fra starten har haft et højt ambitionsniveau.

Hovedbygningen for Kabul Multinational Brigade hvor Chef DANCON arbejder.

Hovedbygningen for Kabul Multinational Brigade hvor Chef DANCON arbejder.

Indsatsen i forbindelse med valget lykkedes fuldt ud eftersom hele forløbet generelt blev gennemført i god ro og orden.
Efter valget har brigaden fokuseret på en række omfattende operationer med det formål forsat at kunne operere i et sikkert miljø, men også at støtte de afghanske sikkerhedsstyrker i opretholdelsen af sikkerheden i Kabul provinsen.

DANCONs deltagelse i operationerne har været gennemført med stor succes, men desværre er situationen i øjeblikket en anelse mere ustabil, end vi kunne ønske os.

Der er fortsat fraktioner og elementer i Afghanistan, der ikke ønsker et stabilt og demokratisk samfund. Dette betyder, at der stilles endnu større krav til alle deltagende nationers militære optræden og virke. Det er vi klar over og den standard er i høj grad gældende for de danske vikinger.

Besøg af hærprovsten
Ugen bød igen på gæster. Hærprovsten var på kontaktbesøg og fik lært Camp Warehouse og den danske ”vikinge-lejr” at kende indefra.

Hærprovsten fik mulighed for en tur udenfor Camp Warehouse, hvor han kom med på regnskabsførerens sædvanlige tur til lufthavnen KAIA.

Hærprovsten i et afslappet øjeblik i Camp Viking – gæt selv om han læser eller …..?

Hærprovsten i et afslappet øjeblik i Camp Viking – gæt selv om han læser eller …..?

Gave til den afghanske hær
Kaptajn Tom, oversergent Thomas og overkonstabel Ronnie, som er ét af brigadens forbindelseshold til den afghanske hær, beretter i det følgende om en lidt usædvanlig opgave, som de har deltaget i.

I ugens løb afviklede FO ANA’s (forbindelses hold til den afghanske hær) et projekt, som var lidt ud over det sædvanlige. Vi skulle sammen overdrage en donation fra Forsvaret i dette tilfælde fra Hærens Materielkommando (HMAK). Donationen bestod af telehjelme.

Den nye afghanske hær (ANA) fik, for ca. 1 år siden, doneret 44 stk. PMV (pansret mandskabs vogn) M/113 af den amerikanske hær, som skal anvendes i ANA’s mekaniserede enhed, som hører under 201. korps. Indtil nu har man ikke kunnet drage fuldt nytte af de 44 M/113, da ikke alle var blevet leveret med de nødvendige telehjelme.

Telehjelmene anvendes blandt andet til intern kommunikation mellem køreren og vognkommandøren under kørsel. Hvis ikke man har telehjelme, så er det næsten umuligt at tale sammen på grund af larmen.

PMV M/113 er velkendt og anvendes fortsat i den danske hær, så de telehjelme vi anvender, er fuldt kompatible med dem, som ANA har fået doneret.

På anmodning fra DANCON har HMAK godkendt en donation af 30 komplette sæt telehjelme, så ANA fremover kan være operative med alle deres pansrede mandskabsvogne.

I tirsdags fandt overdragelsen af telehjelmene sted under en flot ceremoni, som var arrangeret af 201. korps.
Hele seancen forgik i den lokale ANA garnison i Pol-E-Charki, som ligger ca. 5 km øst for vores egen lejr i Camp Warehouse.

Chef DANCON demonstrerer telehjelmen med Ronnie som model.

Chef DANCON demonstrerer telehjelmen med Ronnie som model.

I overdragelsen deltog FO ANA sammen med Chef DANCON, som skulle står for den officielle overdragelse til den afghanske kommandør for 3. brigade.

Der blev holdt flere flotte taler, ikke mindst af vores egen chef. Derefter blev de formelle overdragelses-papirer underskrevet af begge parter og ANA fik overrakt de 30 telehjelme. 

Alt i alt blev det en god dag. Man kunne virkelig mærke at de afghanske soldater var glade og taknemmelige for den danske donation, som helt sikkert vil komme til at gøre megen nytte i deres fremtidige arbejde

Chefen for ANA’s 3. brigade takker for gaven fra det danske Forsvar.

Chefen for ANA’s 3. brigade takker for gaven fra det danske Forsvar.

Mulighed for at se TV i fabberne.
Vore E-MEK (elektronik mekaniker) Tommy, som har ansvaret for alt elektronisk grej, såsom computere, fjernsynssignaler mv. fortæller her om den nye mulighed for at se TV i beboelsesfabberne.

Vi har i ugens løb haft besøg af Niels fra DANILOG, som med hjælp af flere af vore folk har trukket kabler rundt i lejren og etableret fjernsynsstik i fabberne.

Niels fra DANILOG og vores E-MEK Tommy i TV-containeren i færd med at installere det nye system, så der kan ses TV i fabberne.

Niels fra DANILOG og vores E-MEK Tommy i TV-containeren i færd med at installere det nye system, så der kan ses TV i fabberne.

Hvis man har sit eget fjernsyn, så kan man nu vælge mellem 6 mulige kanaler.
Ud over dansk TV2 og en lokal DVD-kanal, så kan man nu se BBC, MCB (arabisk filmkanal) eller VIVA. Den sidste ledige kanal er endnu ikke fastlagt.

Alle kanalerne bliver modtaget på parabol. Det er desværre ikke muligt at fange nogle danske satellitter, men på TELE GREENLAND kan vi fange TV2. Rart at vi på den måde kan se lidt dansk fjernsyn.

De nye muligheder, som vi har fået, vil uden tvivl blive værdsat af mange. Ikke kun de uger, som vi har, før vi kan tage hjem, men også af kommende brugere.

Vi har det godt
Her i lejren har vi det godt. Fredag aften havde vi som vanligt fællesspisning med dansk mad.

Endnu engang fik vi en hyggelig og god mulighed for at være sammen om et veltilberedt måltid, som vores to ”køkkentanter” Ebbe og Michael havde stået for.

Søndag aften kunne vi også i kirken være med til at tage hul på adventstiden.
Fra Danmark havde vi fået tilsendt en fin adventskrans, som vores sygeplejerske Jonna har bundet fine røde sløjfer på. Lysene til kransen var ikke kommet, så dem måtte vi selv fikse med jernspyd, så vi kunne få en rigtig fin dansk adventskran.

Alt dette sender tankerne frem mod jul, alt det danske og velkendte hjemlige. En særlig varm tanke går til alle jer, som er vores familie, venner og bekendte.

Tillad os at minde om, at breve som skal nå de danske vikinger inden jul skal afsendes senest 7. december og pakker (De må desværre ikke veje mere end 2. kg) senest 5. december.