Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Delingsudveksling patrulje og juleaften 
Uge 51 i Kosovo.
Selvom julen og nytåret nærmede sig er med hastige skridt, står tide ikke stille ved den danske Bataljon.
30-12-2005 - kl. 10:52

Udover juleaften bød uge 51 også på delingsudveksling, synkroniseret patrulje samt forberedelser på næste udveksling af kompagnier i starten af det nye år.

Juleaften.
Så blev det endelig jul, også hos den Danske Bataljon i Kosovo. Trods en smule travlhed op i dagene op til jul og på selve juleaften lykkedes det os at blive færdige med forberedelserne lige i rette tid juleaften.

Vejrguderne havde været med os, så det blev endelig hvid jul, hvilket vi danskere jo ikke er forvendt med. Klokken 17 var der fælles julegudstjeneste i rød hal, der på dagen var omdøbt til Rød Kirke.

En stor del af bataljonens personel deltog denne aften, hvilket i høj grad var med til at gøre gudstjeneste til en stemningsfuld og glad begivenhed. Vores feltpræst havde på dagen samlet et kirkeband, der på smukkest vis ledsagede de forskellige samler.

Julegudstjeneste i rød hal.

Julegudstjeneste i rød hal.

Gudstjeneste blev efterfulgt af den danske traditionelle julemiddag med flæskesteg, and og hvad dertil hører af tilbehør og risalamande til dessert. Køkkenet bevidst endnu engang af det forstår hurtigt og gnidningsløst at kunne mætte mange sultne soldater.

Efterfølgende blev der danset om vores flotte juletræ på Christian den IV plads. Efter dansen om træet valgt mange enheder at gå hver til sit og i mindre gruppe fejre julen. Ligeledes havde vi en enkelte gæst denne aften, en dansk politimand som vores militærpolitiet tog sig venligt af.

Bataljonen danser om juletræet.

Bataljonen danser om juletræet.

Delingsudveksling
Panserinfanterikompagniet har i denne uge haft delingsudveksling med et belgisk kompagni. Det består i, at der kommer en belgisk deling til vores lejr, som så bliver tilknyttet vores kompagni, og vi så sender en deling op til det belgiske kompagni.

3. deling og den belgiske deling brugte den første dag på at køre joint patrols. På den måde fik delingen vist belgierne vores ansvarsområde og fik forklaret dem, hvordan danskerne gennemfører daglige patruljer. Hvad man skal være opmærksom på i området og hvordan procedurerne er i forbindelse med klargøring af patruljerne.

Den efterfølgende dag skulle belgierne så køre deres egne patruljer, og indgå i kompagniet på lige fod med de øvrige delinger. Denne udveksling gik over 3 dage, og dette blev 3 gode dage. Vi var på skydebanen sammen, hvor vi fik prøvet at skyde med hinandens våben, der blev hygget på soldaterhjemmet med kaffe og kage og vi arrangerede en bordfodboldsturnering. Alt i alt nogle gode dage hvor der blev udvekslet erfaringer på kryds og tværs.

Samarbejde.

Samarbejde.

Patrulje i sneen.
Selvom sneen langt sig over Kosovo forhindrer det dog ikke bataljonen i fortsat at udføre sit arbejde. Således blev den første synkroniserede patrulje i sne til knæene gennemført. En gruppe fra spejdersektionen deltog i patruljen. Spejderne har udleveret snesko og det var oplagt at de skulle afprøves nu.

Patruljens formål var at forhindre illegale krydsninger af grænsen, men også at etablere et samarbejde med den Serbiske grænseenhed. For at undgå misforståelser, har man aftalt nogle retningslinier for identifikation når patruljerne skal mødes. Efter de indledende genkendelses procedure startede patruljen.

Efter en tur på ca. 2 timer i fantastisk flot terræn, skiltes patruljerne. Hvis sneen bliver liggende, er det meningen at næste patrulje skal gennemføres på randonee ski. Om det kommer til at gå lige så godt som med snesko, er sikkert en helt anden historie.

Patrulje med snesko.

Patrulje med snesko.

Logistisk planlægning i forbindelse med Cross Boundary Operations (XBO).
Bataljon deltager jævnligt i Cross Boundary Operations (XBO), hvilket vil sige at den danske enheds afgives til en anden brigade. Til gengæld vil den danske bataljon så modtage en anden enhed, som skal overtage opgaverne for den enhed, vi har afgivet.

Sideløbende med den rekognoscering der foregår omkring operationen, foretager logistiksektionen rekognoscering for den logistiske støtte, der skal gives til den enhed vi afgiver. Støtten kan variere lige fra at enheden skal medtage stort set alt selv, så de kan klare sig 3-4 dage i felten, til at enheden kan gøre brug af andre lejres indkvarteringsfaciliteter og cafeteria.

En tredje mulighed er også at stabskompagniet opbygger en komplet teltlejr med bade- og toiletcontainere, mobilt tankanlæg m.m.

Forsyningsområde fra tidligere operation.

Forsyningsområde fra tidligere operation.

Bataljonen har i de forløbne måneder brugt alle de ovennævnte løsninger. Styrende for den logistiske støtte vil altid være de opgaver der skal løses, men også afstanden fra Camp Olaf Rye samt geografien har haft afgørende betydning for hvilken løsning der er blevet valgt.

Logistiksektionen har i denne uge deltaget i rekognoscering for en kommende XBO og det bliver en af de lettere opgaver, idet bataljonen vil kunne benytte en etableret lejrs faciliteter.

Den Danske Bataljon ønsker alle derhjemme en god Jul og et godt Nytår.

Militærpolitistationen juleaftensdag.

Militærpolitistationen juleaftensdag.