Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
VIP-besøg, koncert i lejren og operation 
Uge 45 ved DANBN/KFOR. Et velfærdsarrangement blev gennemført og både ”COR BUSTERS og DIE HERREN” fyrede den af i Rød Hal.
14-11-2005 - kl. 13:43

Af DANBN/KFOR 13

Bataljonen fik i starten af uge besøg af Chefen for Hærens Operative Kommando. En ny Ortodoks kirke i Mitrovica blev indviet, og der var udveksling af enheder samt operation i den sydlige del af ansvarsområdet. Jo, var en travl uge for bataljonen og dens enheder.

Militærpolitiet i aktion.
En del af militærpolitiets opgave består i at eskortere og beskytte prominente personer, ofte ”Very Important Person,” der besøger Kosovo. Mandag og tirsdag i den forløbne uge havde den danske bataljon besøg af chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou.

Militærpolitiet stillede med i alt 7 mand til denne opgave og var ansvarlig for sikkerheden under eskortering til og fra lufthavnen og under eskorteringen i det danske ansvarsområde. Militærpolitiet var ligeledes ansvarlig for nærbeskyttelse af generalen, når kolonnen holdt stille og når han bevæger sig rundt i området, som ved besøget ved det danske Liaison Monitoring Team 4 i Skenderaj, hvorfra billedet stammer.

Militærpolitiet er årvågne i byen.

Militærpolitiet er årvågne i byen.

Udover VIP beskyttelsen, der krævede alt disponibelt militærpoliti, har militærpolitiet også deltaget i operationen Drenica Wide og forsøgt at fastholde vores normale framework operationer, så militærpolitiet ved den Danske Bataljon keder sig ikke i dagligdagen.

Indvielse af ny ortodoks kirke
En ny ortodoks kirke blev indviet i den nordlige del af Mitrovica i tirsdags. Åbningen af kirken var meget speciel, da det er den første ortodokse kirke, der er blevet bygget i lang tid i Kosovo. I Mitrovica bor Kosovo albanere og Kosovo serbere side om side, og ofte skal der kun små provokationer til, før begge parter er ude på gaden for at protestere.

Der var derfor særlig opmærksomhed fra bataljonens side på denne indvielse, da begivenheder af denne karakter hurtigt kan udvikle sig til mere end blot end fredelig samling. Dagen var også speciel, forbi den serbiske ærkebiskop Patriark Pavle var kommet for at åbne kirken. Åbningen begyndte om morgenen, og bataljonen havde iværksat en diskret patruljering af området.

Dette for ikke at provokere de mennesker, som kun var interesseret i den kirkelige handling, men for til stadighed at kunne reagere hurtigt, hvis der opstår problemer. I løbet af kort tid var der samlet over 1500 mennesker. Alt forløb dog roligt, og om aftenen var der fest i et tilstødende telt og en rock koncert med et band fra Serbien. Indvielsen sluttede af med fyrværkeri, og omkring midnat kunne bataljonen sænke beredskabet efter en fredelig dag.

Flot er den nu

Flot er den nu

Operation DRENCA WIDE.
Denne uge har for bataljonen og især for panserinfanterikompagniet stået i operation Drenica Wide’s tegn. Forberedelserne til operationen startede onsdag, idet en del af kompagniet kørte ned til den sydlige del af ansvarsområdet for at se, hvordan området ser ud og planlægge placeringen af de forskellige enheder. Imens gik resten af kompagniet hjemme i Camp Olaf Rye og klargjorde materiellet og køretøjerne, som skulle medbringes på operationen.

Onsdag aften kørte hele kompagniet ned i området, hvor operationen skulle foregå. Dernede kørte enhederne ud i udvalgte områder, hvor de skulle blive natten over og holde øje med specielt udvalgte områder - en forholdsvis kold oplevelse - da nattefrosten er startet i Kosovo. Næste dag gik med nogle få patruljer i området, og derudover at få noget søvn oven på nattens observering, inden vi igen rykkede ud i områderne for at observere for natten.

Mens panserinfanterikompagniet gjorde dette i deres område, var der et amerikansk kompagni, der gjorde det samme i området, der grænsede op til vores.
Fredag, meget tidlig morgen, lukkede kompagniet det område af, som vi nætterne inden havde observeret på. Dette blev gjort ved hjælp af kontrolposter, der kontrollerede alle ud- og indkørselsveje.

Samarbejde jord til luft.

Samarbejde jord til luft.

I området der grænsede op til det amerikanske kompagni, blev der lavet en fælles kontrolpost, hvor der indgik en gruppe fra panserinfanteriskompagniet og en deling fra det amerikanske kompagni.

Denne fælles opgaveløsning med danske og amerikanske soldater gik godt, og der blev udvekslet erfaringer og gode historier indbyrdes. Den amerikanske enhed kom i tirsdags og var derfor så heldig at den kunne deltage i koncerten med ”Die Herren”, hvor lejrens eget band ”COR Busters” var opvarmning. COR Busters blev i øvrigt tilbudt at komme og spille i den amerikanske lejr for 600 soldater.

Alt dette stod på indtil fredag eftermiddag, hvor vi ”åbnede” området igen, og det amerikanske kompagni og hovedparten af panserinfanterikompagniet kørte hjem igen. Tilbage i området blev 3 deling, som overvågede området endnu en nat, inden de kørte hjem lørdag morgen til et velfortjent bad og en god gang morgenmad.

Multinationalitet.

Multinationalitet.

Logistik og march.
Bataljonen skulle afgive vores franske enhed (EEI) til amerikanerne og skulle til gengæld modtage en amerikansk enhed. De blev med stabskompagniets hjælp indkvarteret i gymnastiksalen på feltsenge.

Det var ikke de bedste forhold, men de var meget tilfredse med såvel indkvartering som bad og toilet. Indledningsvis var det planlagt, at amerikanerne selv skulle medbringe feltrationer, som de skulle bruge under operationen, men efter at have været i Camp Olaf Rye i et døgn kom deres Sergeant Major op til os i logistiksektionen.

Han havde under en af briefingerne hørt, at der til nogen af vore egne enheder blev bragt transportkost ud. Det var de meget interesseret i, for som han sagde "maden i den danske lejr er jo meget god og varieret".

Logistiksektionen fik arrangeret det med køkkenet, således at de også kunne få transportkost. Hver gang de var inde for at afhente kosten, kom de lige forbi os for at fortælle, hvor glade og tilfredse de var med den gode service, de fik af os. Der var flere af dem, der mente, at det var bedst, hvis de kunne blive her i lejren, indtil de skal rotere hjem i februar 2006.

Det har således været en uge med megen travlhed, mange gode oplevelser og gode erfaringer på det logistiske område. Vi var alle enige i, at det er meget lettere at kommunikere med amerikanerne end med tjekkerne. Engelsk er lettere at forstå end tjekkisk.

Tak for denne gang

Tak for denne gang