Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
17. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
From a Logistic point of view 
Uge 24 ved UNMIS/Sudan. DANCON/UNMIS består for tiden 29 officerer, befalingsmænd og stabshjælpere, der arbejder i missionshovedkvarteret (FHQ) i Khartoum.
21-06-2005 - kl. 09:59

Af: Major T.E. Hansen

I denne uge har vi valgt at lade en af vore officerer -Major Tim Hansen - orientere om sit arbejde i Joint Logistics Operations Centre. Senere vil vi orientere om arbejdet i de andre dele af FHQ.

FN missionen i Sudan (UNMIS) bliver støttet paa følgende måde: I Brindisi ligger UNLB (United Nations Logistic Base). Herfra udskibes alt det materiel, som skal anvendes til UNMIS. Det er lige fra containers, prefabs, toiletter, badefaciliteter, Nissan Patrols osv. Store containerskibe sejler materiellet til Port of Sudan, som er UNMIS SPOD (Seaport of Debarkation).

Herfra køres eller flyves det til El-Obeid Log Base i Sudan. El-Obeid er placeret midt i Sudan, hvilket giver fine muligheder for at samle materiallet, klargøre og pakke det samt efter prioritering sende det til de områder, har størst behov.

Hele forsyningsomraadet styres af Director Of Administration (DOA).

Support Component

Logistikken skal understøtte deployeringen af de ca. 10.000 mand, der skal forrette tjeneste ved UNMIS. Dette sker gennem et nøje samarbejde mellem det militære komponent og DOA med henblik på at få sendt materiellet derhen, hvor der er størst behov for det.

Der, hvor jeg sidder, er lige midt i stormens øje: Nemlig JLOC. Min funktion er Deskofficer for Sector IV Kadugli og Sector VI Abyei/Darfur. Min opgave er at modtage og vurdere rekvisitioner rejst af den decentrale administration, der eksisterer i de lokale sektorer, jeg er ansvarlig for. I virkeligheden er jeg problemløser, der sidder med alle de indgående krav, der kommer fra RAO (Regional Administrative Officer). Disse RAOs er vores counterparts ude i sektorerne og er meget vigtige brikker i det store "logistikpuslespil".

Når brugeren har modtaget den pågældende genstand; dette være sig lige fra køretøjer og generatorer til satellittelefoner og blyanter, er jeg tilfreds, forudsat at det er i den rette mængde til den rette tid. Så arbejdet består faktisk i at initiere en request fra brugeren og sørge for at kontrollere at sektionerne, der skal levere varen, gør det rettidigt; hvilket i sig selv kan være en udfordring i en opstart af en mission, som det er tilfældet med UNMIS. Det ville dog have været rart om UNAMIS - forløberen til UNMIS - havde haft områderne logistics eller engineering repræsenteret, men det var desværre ikke muligt.

Jeg har i løbet af den tid jeg indtil nu har været her, været paa to tjenesterejser i Sudan.

I Kadugli (sector IV) skulle jeg se paa de problemområder, de var løbet ind i samt kontrollere den lejr, der var lavet for det egyptiske kontingent.

Al-Shair Aircrew beboelsesområde vist fra luften.

Al-Shair Aircrew beboelsesområde vist fra luften.

Den er endnu under opførelse, men er langt fremme. Der er corimecs som underbringelse, kloakeret og tilført vand til toilet- og badecontainere osv.

I Abyei (sector VI) var jeg på en rekognoscering sammen med nogle ingeniører samt nogle lokale entreprenører. Vi fløj det sidste stykke vej med helikopter (den rusiske MI-8), idet landingsbanen ikke er helt optimal. Situationen dernede er lidt mere spændt end i de andre sektorer. Det skyldes at der i området er mange oliekilder, og de lokale er bange for, at fredsaftalen skal medføre en ringere fordeling af olie-rigdommene.

Selvom UNMIS har foretaget og gennemført de nødvendige juridiske aftaler med den lokale administration i Abyei, gik turen ikke helt som planlagt. Endvidere er andre før os blevet næget adgang fra flyvepladsen og videre ind i terrænnet. Den lokale selvproklamerede leder, bestemte, hvor vi skulle køre hen. Han viste os nogle ubrugelige områder.

Der viste han gerne hvor han ville have os placeret sammen med det Zambianske kontingent; når de engang kommer. Adgang til deres forberedte og aftalte site blev altså nægtet, så vi ikke kunne tage de nødvendige opmålinger og afsæt til at forberede sitet.

Det skal videre understreges, at UNMIS ikke har været i stand til at deployere en RAO til Abyei, som således kunne gyde olie paa vandene og ligesom være det kontaktpunkt, der skulle til for at etablere en sikkert virkende forbindelse mellem Fremskudte HQ i Khartoum og Abyei.

I stedet har UNDP (United Nations Development Programme) nogle projekter kørende dernede, og de har hjulpet saa godt de kunne med at få "fodfaeste" i landsbyen, som ligger der midt "i ingenting". (se foto)

Landsbyen midt i ingenting

Landsbyen midt i ingenting

Situationen er nu, at UNDP lader FN-observatoerer opholde sig og operere fra deres lejr, indtil vi får opbygget en midlertig lejr til dem. Force Protection er pt. umuligt at få ind som før omtalt, hvorfor en nepalesisk deling fra Kadugli/sektor IV. vil stå stand-by, hvis en optrapning af situationen skulle opstå.

Vi er således ved at flyve køretøjer og fuel ind samt opsætte de nødvendige signalmidler, så observatørerne har noget at arbejde med. Tidspunkt for selve færdiggørelsen af denne sektor står derfor pt. hen i det uvisse. Vi vurderer, at vi har observatørerne dernede "on a daily flight in flight out" basis i næste uge, en midlertig løsning for ugentlig ophold forventes klar inden for tre uger, samt en permanent løsning for hele sektoren om ca. 1-2 måneder.

DANCON/UNMIS sender herved en hilsen til alle venner og pårørende i ind og udland.

På muntert gensyn
DANCON/UNMIS