Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
En Storm - i Størens øje 
Først går man så grueligt meget igennem…
03-07-2006 - kl. 13:49

Af seniorsergent Allan Poulsen

Der er tidligere blevet citeret fra H. C. Andersen omkring vores rejse herned - men et andet citat kan vel symbolisere det efterfølgende - "først går man så grueligt meget igennem og så bliver man en svane".

Forstået på den måde, at Storm, som midt i øvelsen var så uheldig at blive ramt af en maveinfektion og måtte indlægges på det franske felthospital, efter rekonvalescens igen var på fuld arbejdskraft. Et af hans normale arbejdsområder er blandt andet at fordele hemmelige koder til de deltagende enheder.

Under øvelsen var der behov for en særlig kode til brug for kommunikationen mellem øvelsesledelsen og det søbaserede Hovedkvarter Deployed Joint Task Force (DJTF) på USS Mount Whitney. Hovedkvarteret havde behov for at få koderne, men hvordan skulle Storm få koderne til det søbaserede hovedkvarter.

Øvelse

Jo gennem en kombineret flåde- og landoperation - om end i mindre omfang. Storm blev taget ombord på et af Hendes Majestæts skibe i Mindelo havn, hvor Støren havde lagt til land for en kort bemærkning. Her fik Storm et godt indblik i søfolkenes liv og færden, fordi opholdet blev af længere varighed end først forventet. Selv om et godt gammelt ord siger, at gæster begynder at lugte på tredjedagen, så er det indtrykket, at Storm trivedes godt ombord på Støren.

Men Støren havde fået som en af sine opgaver, at sejle Storm ud til USS Mount Whitney. Nu er det ikke lige så nemt, at komme fra Støren og op på USS Mount Whitney. Alene størrelsen gør det vanskeligt at sejle op på siden og så bare hoppe over på det amerikanske skib. Så Storm måtte ulejlige Størens besætning med at klargøre en båd med besætning og alt, hvad der hører sig til af sikkerhedsudstyr og få en gummibåd i vandet "bare for", at han kunne blive sejlet til USS Mount Whitney.

Men hvis Støren ikke synede meget ved siden af amerikaneren, så gjorde en gummibåd det slet ikke. Under forsøget på at ramme landgangsbroe, truede broen flere gange med at skubbe gummibåden ned under vandet, men ved at udvise godt sømandskab kom Storm ombord i det store skib.

Øvelse

Her kunne han overrække koderne og få den behørige kvittering - han var også så heldig, at kunne hilse på en dansk flyversoldat, der er en af de, som skiftes til at gøre tjeneste på USS Mount Whitney i help desk funktioner. Opholdet på det store og imponerende skib - som også er en lidt ældre kvinde, varede desværre ifølge Storm kun ti minutter, før det gik retur til Støren via gummibåden, der var udstyret med 2 x 60 HK.

Opholdet på Støren gav Storm mulighed for, på tætteste hold, at opleve livet ombord. Han kunne konstatere, hvor hurtigt skibets besætning kunne bemande poster således at der kunne "fingeres" beskydning af indkommende luftmål.

Han oplevede Størens udføre sit hovedformål - at stryge en rende i et udlagt minefelt - hvorefter det spanske Aircraft Carriers - en slags mini hangarskib - "Principe de Asturias" med sine 196 m længde og 12 Sea Harriers og 12 helikoptere, ved hjælp at signallamper fra Støren sikkert og rutineret blev ledt gennem den strøgne rende.

Storm fortæller, at han følte sig meget velkommen og hans omtale af især al den danske mad, han nød under sit fire dage lange ophold, kan få mundvandet til at løbe på os alle. Især beretningen om, at han blev tvunget til at spise en hel porretærte selv vækker nogen misundelse.

Men når det regner på præsten, drypper det også lidt på degnen eller i dette tilfælde på os. For Storm havde medbragt to friskbagte rugbrød, som vi har nydt med stor tilfredshed og velbehag. Så udover Storms glæde over opholdet, så har vi andre også nydt godt af Størens gæstfrihed. Storm udtaler stor glæde og tilfredshed med sit ophold på Støren og sender sine allerbedste hilsner og tak for opholdet med en imødekommende og behagelig atmosfære ombord.

Øvelse

Øvelseslederens evaluering af øvelsen og tildeling af NRF mønt
I forbindelse med afslutningen på øvelsen havde den tyske general Judd, der var chef for selve øvelsesledelsen, ønsket at få muligheden for at kommentere øvelsen. Han gav udtryk for, at det efter hans opfattelse havde været en god og vel gennemført øvelse. Videre fortalte han direkte, at uden den strategiske signal kommunikation, som 1 NATO Signal Battalion (1 NSB) og dermed DA DCM A havde ydet, ville øvelsen ikke have kunnet gennemføres så gnidningsfrit.

Det var fra hans side respekt om det store og fine arbejdsresultat, som Mobile Communications Module (MCM) 2 havde udført for øvelsesledelsen og den support, som er ydet til andre kommunikations enheder. Han sluttede sin tale med at overrække bataljonschefen, Tony Burgin, ti NRF mønter som tak for den udviste indsats.

De udleverede NRF mønter videreformidlede bataljonschefen til personer i bataljonen, som havde ydet et særligt godt stykke arbejde. For kompagniets vedkommende var resultatet af udleveringen yderst tilfredsstillende, idet repræsentanter for kompagniet fik tre mønter. De tre dygtige modtagere var overkonstabel Karg som fik sin mønt for godt udført arbejde som Wise manager - hjemmeside redaktør.

Oversergent Borg fik sin for veludført og engageret arbejde som MCM leder og endelig fik oversergent Storm sin for veludført og struktureret arbejde som leder af de afholdte videotelekonferencer, som succesfuldt var holdt under øvelsen.

Anerkendelse til MCM 4 af slovakisk brigadegeneral
Fredag den 30. juni stod besætningen på MCM 4 pænt og nydelig opstillet under premierløjtnant Caspers Hollands kommando og afventede pænt besøg. Anledningen var, at den slovakiske chef for Joint Logistic Support Group, brigadegeneral Pavel Macko, havde ønsket at samle besætningen for at give udtryk for den gode og stabile støtte, som MCM 4 havde ydet JLSG.

Han nævnte, at han havde opfattet det at arbejde med de danske kommunikationsfolk som en fornøjelse og fremhævede den indsats, som besætningen havde ydet. Det var generalens opfattelse, at arbejdet var udført under vanskelige betingelser, men til hans og stabens store tilfredshed.

Brigadegeneralen afsluttede seancen med at uddele et "Certifikat of Recognition of the Contribution" - et udtryk for anerkendelse af det ydede arbejde - til hver enkelt soldat. Der skal også herfra gives udtryk for en stor respekt for det arbejde, som MCM 4 udført.

Øvelse

Dansk hjælp til forældreløsebørn
Efter at have levet af feltrationer et stykke tid, har kompagniet indsamlet ikke forbrugte rationer, som ved oversergent Jægerlund og overkonstabel B. U. P´s mellemkomst blev uddelt blandt forældreløse og andre udsatte grupper i samfundet her på Saõ Vicente.

Sammen havde de forespurgt, hvor det ville være en god ide, at kunne uddele de ikke forbrugte rationer og var blevet anvist bl. a, et børnehjem for forældreløse i Mindelo. Her fandt de guvernørens skole for forældreløse børn, hvor op imod 15 elever blev undervist og havde deres hjem.
 
Næste stop på turen var en ungdomspension for særligt vanskelig børn, som det vist hedder på kommunalt politisk korrekt sprog - et hjem for forældreløse børn med massive samfundsmæssige problemer - kriminelle gadebørn.

Her var 30 børn anbragt under kummerlige vilkår. Og en taknemmelig madmor modtog med åbne arme de overskydende rationer. Hun kunne fortælle, at en middagsdåse nok kunne strækkes til to børn i fire dage. Jægerlund, som behersker det portugisiske sprog, foreviste begge steder indholdet af rationerne og fortalte samtidig, hvordan rationerne skulle anvendes.

Der er ingen tvivl om, at såvel modtagere som leverandørerne var meget glade - på hver sin måde - for leverancen. Glæden ved at modtage maden sætter nok vore dagligdags problemer noget i skyggen.

Dansk hjælp til forældreløsebørn

Afslutning og sammenpakning optælling
Næsten som Marinesoldaterne i USA er DA DCM A first in and last out - således også i dette tilfælde. For selv om øvelsen er afsluttet, skal vi fastholde åbne kommunikationsliner til hovedkvarteret i Europa nogle dage endnu. Det betyder, at vi ikke helt kan pakke vores udstyr sammen og gøre os færdige til hjemtransporten.

Så vi må vente indtil et stykke i næste uge, inden vi er færdige med vores mission - at levere stabil og hurtig strategisk signalkommunikation til NATO hovedkvarterer - et job, som kompagniet har høstet megen anerkendelse for.

Afslutning og sammenpakning optælling

Vi rejser da med løftet hoved tilbage til vore familier med fortrøstning om, at vi har udført et godt og professionelt stykke arbejde. Der er nogle, som må ofre sig lidt mere end vi andre - og det er vore to sejlende "forsynere" BUP og Karg, som må tage den lidt sure tur med skibet tilbage til vores udgangspunkt i maj.

Dette er det sidste ugebrev fra DA DCM A i denne omgang. Men det vil overraske os selv meget, hvis vi ikke igen vil blive indsat i en eller anden opgave i den nærmeste periode - så vi læses ved igen.

Nu vil vi glæde os til gensynet med vore familier og resten af den danske sommer med nye kartofler og måske lidt jordbær.

Afslutning og sammenpakning optælling