Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
17. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Livsline til Danmark – nej vi spiller ikke "hvem vil være millionær" 
Normalt når danske enheder sendes ud i internationale missioner medtager de signaludstyr
19-06-2006 - kl. 12:58

Ugebrev 12.-18. juni

NATO Response Force, San Pedro, Saõ Vicente, Cabo Verde.

Af seniorsergent Allan Poulsen

 – satellitudstyr, som gør dem i stand til at kommunikere med de militære myndigheder i Danmark – en slags livsline. Desværre har kompagniet (KMP) på grund af forsvarets manglende ressourcer ikke været så heldige at have haft muligheden før på denne øvelse. Det betyder, at vi kan fastholde vores normale korrespondance over forsvarets interne EDB net, det såkaldte FIIN net.

Vi havde forud for øvelsen, faktisk kun tre dage før vi skulle afsende materiellet til Cap Verde, afhentet udstyret i henholdsvis Karup og Vedbæk, det såkaldte VSAT-udstyr. Udstyret var pakket i en meget brugervenlig og solid transportkasse, så det var nemt at transportere sammen med det øvrige udstyr, PC’er og diverse bokse med tilslutningsudstyr til VSAT’en. Så snart de rigtige eksperter var frigjort fra det prioriterede arbejde, blev VSAT’en opstillet og forbindelsen blev, efter lidt problemer med at finde den rigtige satellit, etableret, og på nuværende tidspunkt fungerer forbindelsen hjem til Danmark upåklageligt.

Det er meget vigtigt for en enhed som vores, at vi har gode signalforbindelser hjem, således at vi altid kan komme i kontakt med relevante myndigheder hjemme i Danmark. Det ville derfor være en mærkbar forbedring af KMP muligheder for kontakt til Danmark, hvis vi fik tildelt en VSAT, som vi medbragte på de øvelser og missioner, hvor vi ikke har den normale kommunikationsmæssige adgang til FIIN.

Den britiske bataljonschefs anerkendelse for særligt godt udført arbejde

Kompagniet har under denne øvelse fået tildelt opgaver, som vi normalt ikke officielt har ansvaret for, nemlig oprettelsen af hele hjemmesiden – den såkaldte Wise page - for alle de landmilitære styrker, som deltager i øvelsen. Jeg skal med det samme meddele, at det desværre ikke er en hjemmeside, som ikke er tilgængelig for offentligheden – desværre – men udelukkende er til brug som "navigerings apparat" for øvelsesdeltagerne. For ellers ville det have været muligt at se det fine og meget brugbare resultat, som var udført.

Et resultat som blev udmøntet i en lille sammenkomst, hvor kompagniets britiske bataljonschef, oberstløjtnant Tony Burgin, overrakte Wisemanageren Thomas en flaske fin skotsk whisky som en anerkendelse for det flotte stykke arbejde. Ved overrækkelsen udtalte Burgin, at han fra de stabe, som er brugere af wise siden, havde modtaget tilkendegivelser, som udtrykte megen tilfredshed overfor det udførte stykke arbejde, en tilfredshed som oberstløjtnanten kun kunne give brugerne ret i.

Læge og førstehjælp i øvelsesområdet
Når over 7000 soldater deltager i øvelsesvirksomhed kan man ikke undgå, at der sker mindre eller større uheld eller skader. Der kan også ske almindeligt forekommende sygdomstilfælde – en blindtarmsbetændelse – eller som vi lige har oplevet, en mindre maveonde epidemi.

Midt i ugen blev flere af øvelsesdeltagerne ved Foya Branca ramt af et maveonde, som sendte fem-seks personer på det lokale franske felthospital, som er placeret godt seks km fra kompagniets kommandostation. Her blev de undersøgt og isoleret. Isoleret, fordi det ville i sig selv være katastrofalt, hvis størstedelen af øvelsesstaben og os, som skal forestå signalkommunikationen, pludselig var neutraliseret at noget så "banalt" som et maveonde.

Nuvel – vi er på øvelse, men efter at have set det franske felthospital så kan vi godt forstå, at man skal være syg for at komme på hospital. Det var ikke de mest komfortable faciliteter, som jeg har set nogensinde, og de omgivende sanitære faciliteter var absolut heller ikke i højsædet. Jeg er glad, at vores patient kom helskindet ud fra hospitalet efter kun et døgns overvågning. Vi kan da med glæde fortælle, at alle igen er 100 % fit for fight.

 KMP har da besøgt de andre felthospitaler, som de forskellige andre nationer har medbragt på øvelsen – en mindre hjernerystelse – sår skader og en "klumret" seniorsergent, der ikke så sig for og derfor har erhvervet sig en mindre varig krigsskade - bestående af fire sting i panden - som han med glæde vil berette om for sine børnebørn. Men alle er 112% i orden igen.

Øvelsen er godt i gang

Øvelsen er godt i gang

Vi har med egne øjne konstateret dele af NATO flådestyrker i farvandene syd for Saõ Vicente, hvor der en overgang var op imod 11 flådeenheder indenfor synsvidde i horisonten fra vores position. En del af flådestyrkens øvelsesopgaver skulle være at opretholde en "våbenembargo" mod øerne - også en naturlig og reel opgave, som f. eks. FN’s sikkerhedsråd kan anmode medlemslandene om at medvirke til at etablere ved hjælp af bl.a. flådestyrker.

Vi ved jo, at Danmark på flådesiden er repræsenteret ved korvetten Peder Tordenskiold og af minefartøjet Støren. Så mon ikke de danske skibe har været en del af de flådefartøjer, som vi har kunnet betragte fra landjorden. Heldigvis mærker vi også den forøgede brug af signalmidler med det forøgede antal tilrejsende stabsofficerer fra de forskellige Europæiske NATO Hovedkvarterer. Vi er derfor godt tilfredse med de resultater, som vi allerede på nuværende tidspunkt har opnået.

Øvelsen har et særligt islæt nemlig en ungarsk vandsrensnings deling

Delingen, der består af 38 normer, har oprettet deres indsatsområde tæt ved Baia das Gatas tæt ved Saõ Vicente. De arbejder hver dag utrætteligt på at fylde de franske og belgiske tankbiler, som regelmæssigt støder til delingen for at få rent vand. Det næsten uforståelige er, at det er rent vand renset direkte fra havet.

Delingen oplyser, at de har to maskiner, som hver time døgnet rundt kan producere 2400 liter havvand transformeret til rent vand. Imidlertid har NATO besluttet, at det "rene vand" endnu ikke må anvendes til drikkevand, men må anvendes til personlig hygiejne så som badevand, til tøjvask, til bilvask, opvarmning osv. Rensningen foregår ved en proces, hvor vandet først blev suget op fra havet og filtreret.

Herefter ledes vandet gennem adskillige oscilloskoper, hvor vandet ved hjælp af centrifugering renses. Under denne proces, kontrollere teknikerne omhyggeligt vandet bl. a. ved tests af vandets pH værdi og klorindhold. Afslutningsvis bliver vandet pumpet op i en af de seks store beholdere for at være klar til at blive afhentet af henholdsvis de franske eller belgiske vandvogne eller for at blive transporteret til en pakkemaskine.

Pakkemaskinen producerer halvliters kartoner med vand, og vandet kan meget let efterfølgende blive fordelt til soldater i felten. Delingen oplyser, at de kan fremstille op i mod 8-900 kartoner i timen.

Rutinerne er nu fastlagt
Efter godt 25 dages forlægning – oprettelse og nu øvelse er vores normale rutiner ved at indfinde sig. Dagene opdeles i - daglig tjeneste – vagttjeneste – nattevagter – spise rutiner osv. Så relativt hurtigt har kompagniets personel indrettet deres dagligdag ud fra de arbejdsopgaver hver enkelt af os har, og det er indtrykket, at der er en god arbejdsmoral og humøret er højt.

Søndagene og særligt vejret gør, at den lokale befolkning tager ophold på stranden lige foran vores signalcenter, så vi kan se det flotte sceneri, når bølger og lystfiskere giver sig i kast med hinanden.

Solen har været lidt nådig det sidste par dage og givet os lidt overskyet vejr, så mon ikke vejret lige nu ligner, hvad vore familier hjemme i Danmark har.