Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Noget nyt fra mekanikerfronten? 
Mekanikere i Afghanistan
Mekanikere i Afghanistan.
Er der overhovedet nogen, som gør noget for at hverve og fastholde militære mekanikere? Ja, rent faktisk sker der flere opmuntrende ting.
23-10-2006 - kl. 16:01

Situationen omkring mekanikere i Hæren er næppe ukendt for nogen.

Vi har set, at mange vælger at spytte i hænderne, smøge ærmerne op og starte et sandt arbejdsraseri for at få enderne til at nå sammen på værkstederne. Det hjælper langt hen ad vejen rigtig meget på den øjeblikkelige situation, men der skal også følges op med an-dre initiativer.

Et af ønskerne har været at honorere den særlige indsats. Forsvarets Personeltjeneste og personelorganisationerne har således forhandlet sig til rette om en række centrale løntillæg til de militære mekanikere. Der er hermed taget hul på en forholdsvis ny praksis for at søge at fastholde og motivere gennem løntillæg. Her skal blot nævnes nogle enkelte af initiativerne.

Er du oversergent, motormekaniker og samtidig sektionsfører er det årlige løntillæg for eksempel på 52.000 kr.
Fraskriver man sig civiluddannelse, som fast mekaniker, vil man blive belønnet med et årligt løntillæg.

Herudover er der blandt andet lagt op til såkaldte kompetencetillæg i tilslutning til udsendelsesperiodernes længde. De enkelte personelorganisationer har sikkert allerede informeret detaljeret om disse positive tiltag.

Vi skal også søge at hverve flere blandt de unge mennesker. For at holde fokus på at hverve militære mekanikere vil alle unge mennesker med et svendebrev blive kontaktet på Forsvarets Dag. De vil her blive tilbudt en K35 kontrakt med henblik på at starte et uddannelses- og karriereforløb i Hæren som militære mekanikere.

Det arbejdes endvidere på, at fødekæden til mekanikerstrukturen udbygges, så antallet af lærlinge i Hæren øges.
 
Mange mekanikere har over de seneste år oplevet, at hyppigheden af udstationeringer er blevet højere end ønsket. Vi har derfor en interesse i at aflaste de mekanikere, der har været udsendt flere gange inden for en kortere årrække.

Hvad har vi så gjort?
Vi har gennem nogen tid anvendt mekanikere fra de to andre værn i visse funktioner. Vi har endvidere for nylig undersøgt mulighederne for at anvende civile mekanikere med hjemmeværnsbaggrund.

Vores undersøgelse sammen med Hjemmeværnet og Forsvarets Personeltjeneste har vist, at flere med blandt andet militær fortid ønsker at blive udstationeret i et halvt år. De første fra Hjemmeværnet vil derfor blive uddannet i december 2006 og blive udstationeret i februar 2007.

Vi er endvidere ved at få udarbejdet et grundlag, der sikrer, at der kan ansættes civile mekanikere gennem såkaldte civile entreprenører til særligt udpegede mekanikerstillinger i missionerne. Herudover er der fortsat mulighed for at udsende civile mekanikere fra Forsvaret til internationale missioner.

Vi skal dog hele tiden være opmærksomme på, at der er et balancepunkt mellem de faste militære mekanikere og andre mekanikere, der kan udstationeres samtidig.

Sammen med blandt andet Hærens Kampskole, Hærens Logistikskole og Hærens Materielkommando har vi gennemgået alle opstillingsgrundlag og organisationsskemaer for at vurdere, om normeringen af mekanikerstillinger i enhederne er ensrettede og sammenhængende med doktringrundlaget. Denne gennemgang har haft god effekt.

I opstillingsgrundlaget for NATO Response Force (NRF-10) har vi for eksempel lokaliseret 24 normer ud af 77 mekanikerfunktioner, som kan fjernes fra organisationen. Sådanne tiltag virker selvsagt også positivt på situationen.

HOK har endvidere udarbejdet et foreløbigt direktiv til Forsvarets Personeltjeneste vedrørende udsendelsesperiodernes længde for visse erfarne, militære mekanikere.

Direktivet har været drøftet med personelorganisationerne og indebærer blandt andet, at erfarne mekanikere, som har været udstationeret i missionerne flere gange inden for kort periode, og som har været gennem den missionsforberedende uddannelse, under visse omstændigheder kan komme i betragtning til kortere udsendelsesperioder. Her taler vi om en udsendelseslængde på tre til fire måneder. Der er således åbnet op for større fleksibilitet.

Man skal dog være klar over, at sådanne tiltag vil medføre flere kortere udsendelsesperioder.