Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Nye personaleaftaler skal forbedre fastholdelse 
Oberstløjtnant Niels Tønning fra Forsvarets Personeltjeneste siger tak for godt samarbejde til Finn Busse Jensen, der er formand for Centralforeningen for Stampersonel.
Der er fokus på faglært personel og internationale operationer i de nye aftaler Forsvarets Personeltjeneste i dag fik på plads.
29-09-2006 - kl. 19:00

Fredag var store underskriftsdag i Personeltjenestens Aftale- og Forhandlingssektion. Her kom en ny lønaftale med Centralforeningen for Stampersonel (CS) og en overenskomst med Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF) på plads.

Aftalerne med de to personelorganisationer skal blandt andet være med til at hjælpe på fastholdelse, såvel som rekruttering af personel i Forsvaret.

Aftalen med CS indebærer forhøjelse af tillæg for faglært personel, fastholdelsestillæg til oversergenter og tillæg til førere for mekanikersektioner i hæren.

Sammen med HKKF er Forsvarets Personeltjeneste kommet frem til en overenskomst, der blandt andet kommer til at betyde, at der bliver mulighed for at fravælge civil uddannelse, hvilket kan være en fordel, hvis den ansatte er indstillet på, at blive Forsvaret. Den ansatte vil få godtgjort fravalget i sin løn og får derved incitament til at blive i Forsvaret.

Udsendte skal belønnes
Det har altid været Forsvarets ønske at belønne udsendte soldater, og en særlig pulje afsat ved den centrale overenskomst på i alt 10 mio. kr. har gjort det muligt at belønne den store indsats de yder, og den viden og erfaring, de høster i international tjeneste.

Derfor får konstabler repræsenteret af Hærens Konstabel- og Korporalforening et ekstra tillæg, mens de er udsendt. Stampersonel og officerer får tillæg i op til 12 måneder efter hjemkomst fra mission, mens konstabler repræsenteret af Hærens Konstabel- og Korporalforening, får fra 1. oktober et månedligt tillæg på 1000 kr., mens de er udsendt.

Fastansat stampersonel og officerer der har været udsendt, får et kompetencetillæg, som belønner dem økonomisk for den kompetenceudvikling, Forsvaret nyder godt af, mens erfaringerne er i frisk erindring.

Læs mere om aftalerne på Forsvarets Personeltjenestes hjemmeside>>