Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
17. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Parade for første FN-styrke 
Paraden på vej gennem Danmarksgade til Fredericia Rådhus.
Paraden på vej gennem Danmarksgade til Fredericia Rådhus. Foto: Per Amnitzbøl Rasmussen
Over 500 deltagere samlet i Fredericia for at markere verdens første udsendelse af en fredsbevarende styrke.
07-11-2006 - kl. 14:35

Der var Blå Baretter på Østervold uden for Bülows Kaserne i Fredericia tirsdag formiddag den 7. november for at markere, at det var 50-års dagen for formeringen af den danske FN-styrke til Gaza i 1956.

Den danske styrke, der var på ca. 400 mand, var en del af en dansk-norsk bataljon, som indgik i United Nations Emergency Force (UNEF).

Den første danske styrke bestod af en stab og et stabskompagni, et let kompagni fra Vordingborg og et let kompagni fra Fredericia. Ud af de i alt 400 mand var 135 mødt op i Fredericia. Et imponerende antal. Og de fik alle overrakt en mindemedalje.

Første geled af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, andet geled af forsvarsminister Søren Gade og tredje geled af chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim hilser på oberst Bjarne Hesselberg, inden han inspicerede paraden. I paraden ses til venstre De Blå Baretters faneborg og til højre derfor en del af UNEF Hold 1. Fotos: Per Amnitzbøl Rasmussen.

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim hilser på oberst Bjarne Hesselberg, inden han inspicerede paraden. I paraden ses til venstre De Blå Baretters faneborg og til højre derfor en del af UNEF Hold 1. Foto: Per Amnitzbøl Rasmussen.

Forsvarsminister Søren Gade glædede sig i sin tale over de mange blå baretter og de mange faner. De Blå Baretter mødte med 55 faner og Danske Soldaters Landsråd med 170 faner. Der var også et nordisk kontingent med faner bestående af 21 svenskere, nordmænd og finner. Og de efterfølgende hold til Gaza var repræsenteret af 110 blå baretter.

Sammen med Slesvigske Musikkorps og et æreskommando fra Telegrafregimentet blev der gennemført en flot og mindefuld parade ledet af landsformanden for De Blå Baretter, oberst Bjarne Hesselberg.

Først ankom chefen for Telegrafregimentet, oberst Ib J. Bager. Dernæst chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, efterfulgt af chefen for Forsvarsstaben, viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, og forsvarsminister Søren Gade.
Kongehuset var repræsenteret af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim samt af grev Ingolf og grevinde Sussi.

Prins Joachim holdt tale og roste den hurtighed, dygtighed og offervilje, som soldater, befalingsmænd og officerer havde udvist for 50 år siden, og prinsen afslørede derefter en mindeplade og lagde en krans fra Kongehuset ved det varige minde for indsatsen som verdens første fredsbevarende styrke.

Prins Joachim afslører mindepladen ved rosenbedet uden for Bülows kaserne.  Inskriptionen på pladen, der er skænket af Fredericia Kommune. Foto: Per Amnitzbøl Rasmussen

Prins Joachim afslører mindepladen ved rosenbedet uden for Bülows kaserne.  Inskriptionen på pladen, der er skænket af Fredericia Kommune. Foto: Per Amnitzbøl Rasmussen

Mindeplade tekst
"Til minde om verdens første fredsbevarende FN styrke, der blev opstillet den 7. november 1956 under ledelse af oberstløjtnant Carl Engholm".

Forsvarsminister Søren Gade lagde en krans fra Regeringen, chefen for Forsvarsstaben en krans fra Forsvaret og chefen for Hærens Operative Kommando en krans fra Hæren.

Endelig lagde præsidenten for Nordic Blue Berets, oberst Bjarne Hesselberg, sammen med præsidenten for de norske FN-veteraners Landsforbund, Odd Helge Olsen, en krans fra de nordiske "Peacekeepers".

Forsvarsminister Søren Gade fortalte i sin tale til paraden, at FN traf beslutningen om udsendelse af den fredsbevarende styrke den 5. november. Dagen efter behandlede det danske Folketing en anmodning fra FN om at stille styrker til rådighed, og Folketinget traf beslutningen énstemmigt samme dag.

Den 7. november blev styrken så formeret under ledelse af daværende oberstløjtnant Carl Engholm.
- Jeg er ikke sikker på, at det kunne ske så hurtigt i dag, sagde forsvarsministeren, der roste FN's fredsbevarende indsats.

Efter paraden var der march til Fredericia Rådhus, hvor borgmester Uffe Steiner Jensen var vært ved en reception.

Dagen sluttede med reception på Ryes Kaserne, hvor der blev overrakt en mindebog og et mindediplom til jubilarerne.