Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
17. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Auditørkorpsets afleverer redegørelse 
Redegørelsen omfatter sagen om ukorrekt behandling af tilbageholdte i 1. halvår af 2004.
07-03-2006 - kl. 14:45

Forsvarets Auditørkorps har i dag afleveret sin redegørelse vedrørende forhold omkring blandt andet bataljonschefen, militærjuristen, chefen for efterretningssektionen samt militærpolitiofficeren fra det danske kontingent i Irak, hold 3.

I den anledning siger Chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou:

Forsvarets Auditørkorps har i dag afleveret sin redegørelse til Forsvarschefen og jeg kan konstatere, at der ikke er fundet grundlag for at rejse tiltale mod det involverede personel. Forsvarschefen vil efter det oplyste nu vurdere Auditørkorpsets rapport.

Det er med tilfredshed jeg kan konstatere, at der ikke er fundet grundlag for at forfølge den påståede mangelfulde eller kritisable håndtering af informationer i Hærens Operative Kommando, herunder ved den tidligere presse- og informationsofficer, major Jan Brinck.

Vi skal alle lære, hvad vi kan af denne sag. Jeg vil derfor studere redegørelsen nøje. Men lige nu glæder jeg mig over, at hæren atter kan se fremad i løsningen af vores mange vigtige internationale opgaver.