Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
HOKINFO 
HOK INFO om Forsvarsforliget der ændere værnepligten.

HOKINFO: Til Værnepligtige ved Hærens myndigheder

HOK uddybende bemærkninger: Justering af værnepligt ved Hærens myndigheder
25-06-2004 - kl. 02:00
Læs mere herunder:

Justering af værnepligt ved Hærens myndigheder.

Herunder uddrag af skrivelse omkring justering af værnepligt. Skrivelsen er sendt til hærens myndigheder. I forhold til HOK INFO til Værnepligtige ved Hærens myndigheder og skoler er nærværende en mere detaljeret beskrivelse af justering af værnepligten ved Hærens myndigheder.

De værnepligtige der aftjener værnepligt i øjeblikket vil blive informeret på tjenestestedet.
Alle der har modtaget en indkaldelse, men ikke er mødt endnu, vil modtage et brev fra Forsvarets Værnepligt og Rekruttering.

Har man spørgsmål til aftjening af værnepligt, kan man ringe til Forsvarets Værnepligt og Rekruttering telefon 44 68 13 11, på hverdage mellem 0900 - 1130 og 1200 – 1400.
Forsvarets Værnepligt og Rekruttering hjemmeside www.fvr.dk

VÆRNEPLIGTIGE DER SKAL INDKALDES I AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER ELLER DECEMBER 2004
Berørte personer vil modtage information fra Forsvarets Værnepligt og Rekruttering

VÆRNEPLIGTIGE DER I ØJEBLIKKET AFTJENER VÆRNEPLIGT

Værnepligtige (menige og befalingsmænd) ved Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni (AUG – NOV 2004) og værnepligtige (menige og befalingsmænd) ved Gardehusarregimentets Hesteskadron.
Værnepligtige, herunder sergenter og løjtnanter ved Den Kongelige Livgardes Vagtkompagni (AUG – NOV 2004), og Gardehusarregimentets Hesteskadron, fortsætter aftjeningen af deres værnepligt efter de nuværende retningslinjer på grund af forpligtelserne over for Kongehuset. De værnepligtige hjemsendes, som oprindeligt planlagt.

Øvrige værnepligtige (menige og befalingsmænd).
De værnepligtige menige, de værnepligtige sergenter (incl. officersaspiranter) og de værnepligtige løjtnanter kan vælge følgende:

Mulighed 1.
Fortsætte tjenesten i Hæren i den planlagte værnepligtsperiode, med henblik på umiddelbart herefter at tegne kontrakt og blive udsendt i en international mission (fx til Kosovo eller Irak) eller indgå i en af Hærens enheder. Mulighederne vil afhænge af Hærens behov samt den enkeltes kvalifikationer.
Løn- og indkvarteringsforhold mv. ændres ikke før udløbet af den nuværende værnepligtsperiode.

Mulighed 2.
At blive hjemsendt ved udgangen af juli 2004.

Mulighed 3.
At fortsætte tjenesten i Hæren med henblik på hjemsendelse efter den planlagte værnepligtsperiode. Løn- og indkvarteringsforhold mv. ændres ikke.
Den fortsatte tjeneste vil blive tilpasset de lokale forhold, hvorfor den enkelte vil fortsætte sit nuværende tjenesteforløb eller blive uddannet og anvendt til andre aktiviteter.

Det skal bemærkes, at den enkelte værnepligtiges ønske om at fortsætte udover 4. måned ikke er betinget af et tilsagn om efterfølgende at ville udsendes til Forsvarets internationale operationer.


VÆRNEPLIGTIGE VED SKOLER (SERGENTELEVER, OFFICERSASPI-RANTER OG LØJTNANTSELEVER).

Sergentelever (incl. officersaspiranter) der skal tilgå Den Kongelige Livgarde eller Gardehussarregimentets Hesteskadron i august 2004.
Sergentelever, officersaspiranter og løjtnantselever der skal tilgå Den Kongelige Livgarde eller Gardehussarregimentets Hesteskadron i august 2004, fortsætter uddannelsen og aftjening af deres værnepligt efter de nuværende retningslinjer og hjemsendes, således:
• Værnepligtige befalingsmænd ved HESK: 29. juli 2005.
• Værnepligtige befalingsmænd ved LG: 29. juli 2005. Den værnepligtige befalingsmand kan dog vælge at blive hjemsendt med sit hold ultimo marts 2005.

Såfremt der er behov og den enkeltes kvalifikationer berettiger dette, kan der være mulighed for videre tjeneste (kontraktansættelse mv.) i Hæren.

Sergentelever, officersaspiranter og løjtnantselever der skal tilgå øvrige enheder i august, september eller oktober 2004.
Sergentelever, officersspiranter og løjtnantselever, der for nærværende er under uddannelse med henblik på at virke som sergenter henholdsvis løjtnanter på indkaldelsesholdene i august, september eller oktober 2004:
• Færdiggør uddannelsen jf. nuværende plan.
• Gennemfører tjeneste ved enhederne der indkaldes i august, september eller oktober (4 måneders tjeneste)
• Efter 4 måneders tjeneste ved enhederne kan personellet vælge at:
• Mulighed 1: Blive hjemsendt. D.v.s hjemsendelse ultimo november 04, ultimo december 04 eller ultimo januar 05.
• Mulighed 2: Fortsætte tjenesten og blive hjemsendt som oprindeligt planlagt.

Såfremt der er behov og den enkeltes kvalifikationer berettiger dette, kan der være mulighed for videre tjeneste (kontraktansættelse mv.) i Hæren.

Sergentelever, officersaspiranter og løjtnantselever der skal tilgå Den Kongelige Livgardes vagtkompagni i december 2004 eller indkaldelseshold i februar 2005 (incl. Gardehusarregimentets Hesteskadron i februar 2005).

Personellet kan vælge følgende:

Mulighed 1:
• Færdiggør uddannelsen jf. nuværende plan.
• Gennemfører tjeneste ved enhederne (4, 8 eller 12 måneders tjeneste).

Mulighed 2:
At blive hjemsendt ved udgangen af juli 2004.