Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Byråd på skolebænken 
IRAK: Rebuilding Unit Denmark og dansk civil politi har samlet kræfterne og har kaldt de lokale byråd i skole. Lørdag var anden skoledag.
04-12-2006 - kl. 10:05

Af Mai Eriksen, kaptajn, presseofficer

I takt med at irakerne selv overtager mere og mere af ansvaret for opbygningen af deres land, falder flere og flere brikker på plads. Der er de meget synlige brikker som det, at det irakiske politi i højere og højere grad skal stå for sikkerheden i deres lokalområder, og at den irakiske hær oftere og oftere skal deltage i og udføre militære operationer.

Men der er også nogle brikker, som umiddelbart er svære at se. De har nogle meget danske navne, som ”projektledelse” og ”beslutningsprocesser”, og brikkerne skal lægges af de ti byråd i det danske ansvarsområde.

På andre af de nærmest usynlige brikker i opbygningspuslespillet står der ”lokaladministration” og ”projektplanlægning”. Det er ikke ”action-spækkede” aktiviteter, men det kan faktisk læres med et smil på læben og i hyggeligt selskab i lokalerne på politiakademiet ved Shaiba Log Base.

Legoklodser og diskussioner
Allerede i planlægningen af seminarerne bliver et af de værktøjer, som medlemmerne af byrådene skal lære, anvendt. Ved at invitere alle byrådene til et sted og gennemføre undervisningen samlet, så kan man nå meget mere, end hvis byrådene blev undervist enkeltvis. Allerede nu begynder de enkelte byråd at lære hinanden at kende, og de lærer at samarbejde på tværs af bygrænser. Det er ”effektivisering af indsatsen”, som gerne skal give et stort udbytte.

Naseef Jaasim Sajkhaan er ansvarlig for uddannelsesområdet i byrådet i Al Hartha. Seminaret i lørdags var det andet, han deltog i:

- Jeg tog imod invitationen igen, fordi jeg synes, det er en god måde at udvikle måden, man gør arbejdet i byrådene på. Og det er en god mulighed for at lære af de andre byråds erfaringer.

Kriminalkommissær Per Werner Hansen kommunikerer i samarbejde med den irakiske tolk.
Kriminalkommissær Per Werner Hansen kommunikerer i samarbejde med den irakiske tolk.

Planlægningen af seminaret i lørdags stod Rebuilding Unit Denmark (RUD) for, og undervisningsplanen var sammensat af politikommissær kriminalkommissær Per Werner Hansen og John Bro fra det civile danske politi. De to underviste selv i mødeledelse og kommunikation.

 Det er faktisk svært netop at kommunikere, når det underviserne siger på engelsk skal tolkes til irakisk og omvendt. Men det med kommunikation gav alligevel deltagerne og underviserne smil på læben, da det på bedste ”team-building” manér skulle øves. For hvordan er det lige, man bygger en Legohelikopter, når de, der skal sætte klodserne sammen, ikke har samle-instruktionen, og den der står med instruktionen i hånden, ikke må hjælpe med at sætte klodserne sammen?

Leg med Lego på politisk niveau hos byrådet fra Ad Dayr.
Leg med Lego på politisk niveau hos byrådet fra Ad Dayr.

De to politimænd har efterhånden stor erfaring med at undervise på politiakademiet, hvor man uddanner irakiske instruktører, som skal undervise de mange irakiske politifolk. To af akademiets tidligere elever på akademiet er nu undervisere, og de underviste også i lørdags. Det kunne godt mærkes, at det med forståelsen kørte noget lettere, da der kom irakiske undervisere op foran tavlen.

Lektionerne i problemløsning og beslutningstagning, som de to irakiske politikaptajner stod for, affødte en livlig debat. Nok fordi det var nemmere for deltagerne umiddelbart at komme med kommentarer og stille spørgsmål:

- Jeg synes undervisningen med problemløsning er meget vigtig. Vi lever i et land med et hav af problemer. Derfor er det vigtigt at kunne finde fornuftige løsninger på dem, siger byrådsformand i Ad Dayr, Mohsen Khadim, som deltog i seminaret for første gang i lørdags.

Irakisk kaptajn underviser i problemløsning.
Irakisk kaptajn underviser i problemløsning.

Forskellen fra sidst
Som det ofte er med nye ting, så har det været kompliceret at få de forskellige byråd med på idéen med seminarer. Ved sidste seminar var seks ud af ti byråd repræsenteret, lørdag var det ni ud af ti. Stemningen var også meget anderledes:
 
- Sidste gang var deltagerne mere som ”træmænd”. De blev siddende ved bordene, når der var pause, og de talte ikke sammen på tværs af byrådene. Det var meget anderledes denne lørdag. Der var næsten lidt fagforeningsmøde over det, koncentration og deltagelse under lektionerne, og i pauserne talte alle sammen, og under frokosten var der flere, der fortalte ”mande-vittigheder”, fortæller Michael Brandt, som er chef for RUD enheden.

At der kom så mange til seminaret i lørdags skyldes i høj grad et omfattende benarbejde fra alle medlemmerne af RUD-teamet. De byråd, der ikke mødte op ved sidste seminar, er blevet kontaktet mange gange, så de ikke var i tvivl om, hvor og hvornår, de skulle komme.

- Vi har gjort meget for at forklare, hvorfor det er vigtigt at lære de her ting. Vi har også været ærlige og har sagt til dem, at det bliver meget svært at arbejde sammen, når de ikke vil gøre en indsats selv og for eksempel møde op på et seminar som det i lørdags, fortæller Maibritt Jensen, næstkommanderende i RUD.

Målet
Uddannelsen af byrådene er et vigtigt led i RUD’s arbejde med at opbygge den sydlige del af Irak. For en ting er de umiddelbart synlige projekter som en ny skole, et nyt vandværk eller en sundhedsklinik. Noget andet er det, der skal bære arbejdet videre, når de danske styrker en dag forlader Irak.

- Det her er virkelig noget, vi kan få stort udbytte af, hvis byrådene vil samarbejde og bruge det, de lærer på seminarerne. Det er noget, vi kan få stor effekt ud af med relativt små midler, siger Maibritt Jensen.

Legoklodserne kan stadig bruges som legetøj, selvom de er blevet brugt i byrådsarbejde, så byrådsmedlemmerne fik dem med hjem til deres børn.
Legoklodserne kan stadig bruges som legetøj, selvom de er blevet brugt i byrådsarbejde, så byrådsmedlemmerne fik dem med hjem til deres børn.

Om byrådene har taget værktøjerne til sig, det vil vise sig, når de næste anmodninger om økonomisk støtte til projekter kommer fra byrådene:

- Målet er, at byrådene selv beskriver deres projekter, at de selv lægger et budget, og at de selv udbyder projekterne til licitation blandt entreprenørerne. Når de så har valgt en entreprenør, at de følger arbejdet til dørs og først betaler, når de har modtaget et ordentligt produkt, forklarer Maibritt Jensen.

Seminarerne er altså ikke bare et spørgsmål om at få mest muligt ud af midlerne. Det er en vigtig brik i den overordnede strategi om, at irakerne igen overtager ansvaret for opbygningen.