Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Dansk indsats værdsat 
Navnet Einherjer er blevet besluttet efter en afstemning blandt enhederne i Den Danske Bataljon.

Navnet på den nye lejr skulle begynde med et »E«. I den indledende runde kunne alle byde ind med forslag. Ud af de mange forslag til navne på lejren, blev der valgt seks navne ud. Af de seks navne, blev navnet Einherjer valgt. Navnet stammer fra den nordiske mytologi: Einherjer er vikingekrigere, der er faldet ærefuldt i kamp og fundet værdige af Valkyrierne til at bo i Valhalla. Med Valkyriernes godkendelse er de sikret en plads ved Odins side i Valhal, og de får lov at indtræde i hans hær. De faldne krigere, der ikke kommer i Valhal, kommer i stedet til Freja på Folkvang. Navnet kan tolkes som »De der kæmper alene« eller »Dem fra den samme hær«. Einherjerne øver sig i kamp hver eneste dag på Idasletten foran Valhalla. Hvis nogle bliver sårede, heles de igen inden aftenens drikkegilde i Valhallas store sal. Her morer de sig ved at spise flæsk fra galten Særimner, drikke mjød fra geden Hedrun og blive opvartet af de skønne tjenstvillige valkyrier, så alle kan more sig og være klar til næste dags kamp. Ved Ragnarok kæmper Einherjerne mod jætterne.
Chefen for Hærens Operative Kommando har besøgt danske styrker i den snart nedlagte Camp Danevang og den snart etablerede Camp Einherjer
07-12-2006 - kl. 11:05

Der var ros til de danske soldater fra chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Poul Kiærskou, efter besøget ved den danske bataljon i Irak. Han fremhævede soldaternes store og solide indsats i en kompleks hverdag, hvor de udfører operationer for at fremme sikkerheden, støtter irakiske sikkerhedsstyrker i deres uddannelse og samtidig tager ud for at deltage, når den danske bataljon sætter nye genopbygningsprojekter i gang.

- For mig, som har været hernede med jævne mellemrum siden 2003, er der ingen tvivl om, at vi gør en forskel, og at det er værdsat af langt den største del af befolkningen i det danske ansvarsområde. Det lokale samarbejde er i god udvikling, både med lokale råd og bystyrer og med irakiske hærstyrker og politi, siger Poul Kiærskou.

General Kiærskou i samtale med soldaterne på soldaterhjemmet tirsdag aften.
General Kiærskou i samtale med soldaterne på soldaterhjemmet tirsdag aften.

Besøg ved Einherjer
Midt i den komplekse hverdag er de danske soldater ved at pakke sammen og gøre klar til at flytte lejr i begyndelsen af det nye år.

Den danske bataljons nye lejr, der skal ligge på Contingency Operations Base (COB), kommer til at hedde Einherjer. I den nordiske mytologi var Einherjerne krigerne, som kæmpede ved Odins side mod jætterne (se også faktaboks).

Byggeplanerne inspiceres af general Kiærskou.
Byggeplanerne inspiceres af general Kiærskou.

På byggepladsen i Einherjer kæmpede de stolte ingeniørsoldater den daglige kamp med de jættestore containere og entreprenørmaskiner, da general Kiærskou kom forbi. Som konturerne af lejren stadig bliver tydeligere og tydeligere, virker det som en sikker sejr til »ingeniør-einherjerne«.

Etableringsarbejde på Einherjer.
Etableringsarbejde på Einherjer.

Positiv indstilling
Tilbage i Camp Danevang lever soldaterne videre, næsten som de plejer. Der er soldater, som gør klar til at køre ud på dagens patruljer, og andre kommer hjem efter en nat ude, og der bliver arbejdet på værkstederne og på kontorerne på hver side af arbejdsområdernes lange gange.

Men rundt omkring er der også soldater, der er ved at flytte ud af deres beboelsescontainere og over i telte, som skal være deres bolig, indtil de flytter over i Einherjer. Der, hvor der før stod beboelsesgange med hyggelige terrasser for enden, står kun de nu charmeforladte terrasser.

Men flytterierne har ikke haft indflydelse på soldaternes arbejde uden for hegnet. Det er blevet endnu en del af hverdagen, som de manøvrerer i. Det blev bemærket af general Kiærskou:

- Sikkerheden kræver særlig årvågenhed, men de danske styrker løser også disse opgaver på en professionel måde. Overalt hersker der en positiv tilgang til opgaveløsningen, og soldaternes indsats afføder respekt.