Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Lederskab og etik for irakiske officerer 
NATO Training Mission
– Iraq blev etableret i august 2004 efter ønske fra den midlertidige irakiske regering med det formål at gennemføre uddannelse af irakiske officerer, assistere med materielleverancer og yde teknisk assistance til de irakiske sikkerhedsstyrker.

NATO´s assistance skal medvirke til, at Irak udvikler en effektiv, demokratisk ledet og holdbar sikkerhedssektor.

NATO Training Mission har hovedkvarter i Bagdad centrum, hvor det irakiske forsvar med NATO´s hjælp er ved at opbygge en uddannelses- og doktrinkommando samt et militært universitet.

I Bagdad arbejder NATO endvidere med rådgivning af det nationale kommando- og situationsrum i Det Nationale Sikkerhedsministerium, Indenrigsministeriet og Forsvarsministeriet.

NATO assisterer der ud over med at opbygge en officersuddannelse og et akademi for officersvidereuddannelser i Al Rustamiyah, som ligger 11 km sydøst for Bagdad Centrum.

NATO personel løser ikke operative opgaver og deltager hermed ikke i kamphandlinger. NATO personel har dog retten til at forsvare sig selv og sine elever mod angreb.

Der er 21 danske officerer og befalingsmænd ved NTM-I i Bagdad.
Joint Staff College i Al Rustamiyah, Bagdad, har netop afsluttet et tre ugers kursus.
21-11-2006 - kl. 10:10

Af  NTM-I, NATO Training Mission - Iraq

Kurset drejede sig om lederskab, etisk funderet beslutningstagning, militære værdier og krigens love.

Lektionerne blev gennemført med irakiske oberster som lærere. Alle lærerne havde for nylig gennemført et instruktørkursus om emnet ved det irakiske Center for Militære Værdier, Principper og Lederskab (Center for Military Values, Principles and Leadership – CMVPL).

Lærerne gennemførte undervisningen som tovejs kommunikation, for på den måde at få eleverne involveret i en debat om de operationer og beslutninger, som irakiske officerer stilles overfor i den nuværende situation i Irak.

Lærerne udviste både mod og entusiasme ved at gå ind i diskussioner om emner, der i Irak er meget følsomme, så som etniske og religiøse forskelligheder i de irakiske væbnede styrker. Som følge af diskussionerne fik eleverne bibragt en grundig forståelse for principper omkring militære værdier og etisk funderet beslutningstagning.

- Det er sådanne diskussioner mellem lærere og elever ved et stabskursus, der viser, at Iraks fremtid trods alt tegner sig lysere, siger major Brian Andersen, der er mentor for den irakiske lærerstab ved NATO Training Mission.

- Lektionerne og diskussionerne gav mig det indtryk, at der er stor forståelse i det irakiske officers¬korps for grundlæggende demokratiske og etiske værdier også i militære operationer.

Det irakiske Joint Staff College i Al Rustamiyah er placeret ca. 11 km sydøst for Bagdad centrum og svarer på mange måder til Forsvarsakademiet i det danske forsvar. Joint Staff College uddanner den nuværende og fremtidens irakisk militære ledelse i alle tre værn med elever fra graden kaptajn op til brigadegeneral.

NATO Training Mission – Iraq støtter Joint Staff College med 18 militære rådgivere. Rådgiverne kommer fra Italien, Polen, Ungarn, Holland, Slovenien, USA og Danmark.

- Rådgivningen har været en succes, siger Brian Andersen. – Man kan mærke, at den irakiske stab tager større og større ansvar for uddannelsen. Derfor forventer vi gradvist at reducere antallet af rådgivere på akademiet fra og med nytår, fortsætter Brian Andersen, der selv har afsluttet sit halve år ved NATO Training Mission i næste måned.

Undervisningen blev varetaget af irakiske oberster, der fik eleverne involveret i en debat om operationer og beslutninger.
Undervisningen blev varetaget af irakiske oberster, der fik eleverne involveret i en debat om operationer og beslutninger.

Major Brian Andersen: - Rådgivningen har været en succes.
Major Brian Andersen: - Rådgivningen har været en succes.