Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
18. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Velkommen til den høje gæst 
Den danske bataljon i Kosovo fik besøg af både Forsvarschefen og julemanden i samme uge og sender de allerhjerteligste julehilsener til vore pårørende og kolleger.
24-12-2006 - kl. 09:52

Besøgskalenderen er på det seneste blevet lidt mager – om det er den hastigt tilstundende juletid, der har fået folk til at prioritere andre gøremål end et besøg hos os Kosovo højere, må bero på den enkeltes egne vurdering.

Imidlertid fandt Forsvarschefen, general Helsø, tid og lejlighed til at aflægge os et besøg – om end vejret lige var ved at spolere det hele på grund af både tiltagende og tætte tågebanker.
Heldigvis kunne flyet med generalen og den øvrige del af hans delegation lande i Skopje, og efter en længere køretur ankom man til Camp Olaf Rye.

Generalen havde her mulighed for at møde et bredt udsnit af bataljonens samarbejdspartnere samt selvfølgelig soldater fra den danske bataljon. Der var naturligvis også tid og lejlighed til, at generalen kunne komme med ud på patrulje med panserinfanterikompagniet og der blive opdateret på den generelle situation i vort ansvarsområde.

Oberst Wallin og general Helsø på vej ud i det danske ansvarsområde.
Oberst Wallin og general Helsø på vej ud i det danske ansvarsområde.

Oversergent S Farvin fra Liaison & Monitoring Team 4 sender denne hilsen:
Julen er nu lige henne om hjørnet, og derfor har vi valgt at køre til Pristina, hvor hovedkvartersområdet bugner at alskens indkøbsmuligheder. Det primære formål med turen – udover at købe nyttige ting, som en hver soldat bare MÅ eje – var at købe julegaver til de øvrige medlemmer i LMT4, således at alle kan få en lille gave juleaften.
 
I fredags var det heldigvis fremragende helikoptervejr, og vi havde mulighed for at iagttage vort ansvarsområde fra luften, og det er altid spændende at se de små landsbyer og snørklede grusveje, som vi kender så godt, fra en lidt anden vinkel.
 
Sneen har betydet, at vi nu må udvise allerstørste forsigtighed, når vi kører rundt på de små lumske veje, idet en rutschetur på flere hundrede meter ikke er gavnlig for helbredet, men heldigvis virker vore terrænkæder efter hensigten, selv om man er dækket at mudder, når man har været nede og ligge på maven for at montere dem.

LMT 4 på toppen og i høj sol.
LMT 4 på toppen og i høj sol.
 
Vi har efterhånden lært lokalbefolkningen godt at kende, og de har lært os at kende, og derfor bliver os modtaget med stor gæstfrihed, når vi ankommer til de små og ofte afsides liggende landsbyer.
Nu har vi så lidt under to måneder tilbage hernede og håber, at de går lige så godt og smertefrit, som de foregående fire måneder.
 
Ellers er der kun at ønske alle derhjemme en god jul og et dejligt (og sikkert) nytår.
 
De hjerteligste hilsener fra LMT4 
Kenneth Munch Jensen, Kitt Bjerregaard Nielsen, Thomas Farvin, Rasmus Olaf Conrad Nielsen, Dennis Rasmussen og Lars  Brøgger.   

Militærpolitisergent Hansen sender denne hilsen:
De danske soldater i Kosovo er heldige at have oplevet en hvid jul i år, og det gør, at julestemningen i Camp Olaf Rye har været helt i top. Selvom det ikke er meget sne, der endnu er faldet, så er det nok til at gøre landskabet ekstra smukt.


Kosovos snedækkede landskab.
Kosovos snedækkede landskab.

Traditionen tro så har dagene midt i december været travle. Det er dog ikke, fordi folk har stresset rundt for at få indkøbt de sidste julegaver, men fordi Militærpolitiet har haft mange ting at se til. I de sidste to uger har der været en del arbejde - lige fra færdselsuheld til planlægning og udførelse af VIP besøg - så tiden har gået hurtigt.


For at komme tilbage til VIP besøget, så har vi haft besøg af Forsvarschefen general H.J. Helsø. I forbindelse med hans besøg, har det været Militærpolitiets opgave at stå for hans sikkerhed. Der er blevet lagt mange timers arbejde i besøget i form af planlægning og selve personbeskyttelsen.

Selvom der blev brugt rigtig mange timer på planlægningen, så måtte vi i denne omgang sande, at planer kun holder indtil første møde med fjenden. I denne omgang var fjenden en tæt tåge, som lå over Pristina lufthavn, som gjorde, at hans fly ikke kunne lande. Heldigvis var der taget forbehold overfor dette, så turen gik til Makedoniens hovedstad Skopje, hvor generalen og resten af delegationen blev afhentet i lufthavnen. General H.J. Helsø havde et stramt program, men nåede alligevel mange ting. Forsvarschefen og følget blev eskorteret rundt af Militærpolitiet i det danske ansvarsområde, mens panserinfanterikompagniets chef stod for briefingen undervejs.
Efter et kort, men vellykket besøg blev general H.J. Helsø plus følge sat på flyet mod Danmark.

Chefen for National Support Element (tidligere MP sergent), og fire MP’ere  klar til VIP beskyttelse.
Chefen for National Support Element (tidligere MP sergent), og fire MP’ere  klar til VIP beskyttelse.

Vi nærmer os med hastige skridt slutningen af december, hvilket også betyder, at vi skal til at skifte vores stationsleder ud. Vores seniorsergent rejser i den kommende uge hjem til sin gravide kæreste. Til gengæld får vi en ny og frisk seniorsergent herned, som i den sidste halvanden måned skal opretholde MP’s høje standard.

Ellers fortsætter vi med vores faste rutiner hernede. Vi kører stadig en masse patruljer, genopfrisker førstehjælp, besætter lejrens FALCON beredskab og holder vores fysiske form vedlige. I de kommende uger er der også planlagt en masse speedcheck i sammenarbejde med Kosovo Police Service og det belgiske Militærpoliti.

En eftertænksom oversergent studerer kortet igen
En eftertænksom oversergent studerer kortet igen

Til sidst vil vi gerne ønske vores familier og pårørende en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Konstabel A. D. Y. Skavin sender denne hilsen fra panserinfanterikompagniet:
Juleaften bliver nok næppe hvid, der der ligger da lidt sne på bjergene omkring, og dermed er vi nok lidt tættere på en hvid jul end vore pårørende hjemme i Danmark

Kompagniet afholdt idrætsdag 11. december, og det var en dag, som var ved at gå over i historiebøgerne, da kommandodelingen næsten slog delingerne på deres egen boldgade. I 10 sportsgrene såsom hockey, fodbold, håndgranatkast, 100 sprint og 2812 meter løb blev der kæmpet hårdt. Resultaterne blev:
1. Deling:      31 Point (Vinder på teknisk knock-out)
3. Deling:      31 Point
Kommando:  30 Point
2. Deling:      19 Point

Som delingfører 1. udtalte om 2. Deling: “Man skal passe på med alle de armstrækkere - man får jo svage arme.”
Efter en hård dag med masser af idræt sluttede kompagniet af med fællesspisning i cafeteriet om aftenen med præmie- og diplomuddeling.

Mandag den 18. december aflagde Forsvarschefen besøg her i lejren og blev mødt af et æreskommando bestående af folk fra 1. og 2. deling samt franske soldater med vores kompagnichef i spidsen. Formålet med besøget var for Forsvarschefen at se til sine ansatte på mission i udlandet.

Bataljonens æreskommando modtager forsvarschefen.
Bataljonens æreskommando modtager forsvarschefen.

Når det kommer til sport og konkurrencer, skal ingen være i tvivl: Panserinfanterister vinder alt. Dette blev bevist, da en gruppe fra 3. Deling vandt COR mesterskabet i hockey. Et par uger før vandt en gruppe fra 2. Deling med hjælp fra kommandodelingen COR mesterskabet i fodbold.

Der synges stadig morgen-julesang ved mandagssparaden og der er ingen tvivl om, at vi har behov for al den øvelse, vi overhovedet kan få. Vi overvejer kraftigt at overlade vokalarbejdet til fløjlsstemmerne i stabskompagniet eller franskmændene, der har en lidt anden indgangsvinkel til sang.

Fredag den 22. december stod i de tunge våbens tegn, da vi trænede skydning med dysekanoner og tunge maskingeværer på skydebanen i Kisnica, som ligger nær den svenske lejr Camp Victoria. Som skytte er det jo vigtigt at holde sine færdigheder ved lige.

Der er udsigt til snepudrede bjerge fra den danske lejr.Der er udsigt til snepudrede bjerge fra den danske lejr.

Dette er det sidste ugebrev fra os inden jul så derfor:

På vegne af alle her i Panserinfanterikompagniet ønsker jeg jer alle derhjemme en glædelig jul.

En af redaktionen kendt person fra efterretningssektionen sender denne hilsen:
Situationen i det danske ansvarsområde er stadig rolig – og med begyndende vintervejr forventer vi også, at dette vil være tilfældet i de kommende uger.
Juleforberedelserne har sat deres præg på COR i den seneste tid, og forleden fik alle enheder og sektioner uventet besøg. En ældre lattermild herre iført rød klædedragt, skæg og hue kom således forbi og delte godter ud.

Denne sæsonbetonede fremtoning er blevet spottet ved flere lejligheder i den danske lejr.
Denne sæsonbetonede fremtoning er blevet spottet ved flere lejligheder i den danske lejr.

Ugens andet besøg var derimod mere ventet, idet forsvarschefen fortsatte sin tradition med at komme til Kosovo og ønske bataljonen en glædelig jul og et godt nytår.
Af begivenheder fra vores ansvarsområde kan det nævnes, at det serbisk-ortodokse kloster i Devic fejrede deres helgen Sct. Joakim fredag d. 15. december. Festligholdelsen havde deltagelse af ca. 500 kosovoserbere fra Mitrovica og de nordlige kommuner og forløb uden nogen problemer.
 
En anden af sidste uges aktiviteter var bataljonens deltagelse i det månedlige koordinationsmøde med de serbiske enheder nord for den administrative grænse kaldet ABL mellem Kosovo og rest Serbien. En fast deltager i disse møder er vores tolk Niels, der ses på billedet sammen med en af de serbiske politifolk, der også deltog i mødet.

Premierløjtnant Niels og en serbisk politimand stillede beredvilligt op for fotografen.
Premierløjtnant Niels og en serbisk politimand stillede beredvilligt op for fotografen.

Den næste uge vil ud over vores opgaveløsning med patruljer og møder stå i julens tegn med traditionelle danske juleretter på bordet og dans om det store juletræ på CHR IV Plads midt i lejren.
Vi sender ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle jer derhjemme.