Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Værnsfælles Forsvarskommando - Hærstaben
Forsvaret
17. oktober 2017

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Vinteren står for døren 
KOSOVO: Omslag i vejret betyder rysten i bukserne over aflyste flyafgange.
27-11-2006 - kl. 11:43

Af forskellige

Temperaturen er faldet drastisk og de klare, men kølige solskinsdage er blevet afløst af gråt og diset vejr, hvilket har fået soldater med nært forestående leave til at ryste i bukserne, idet tåge kan forårsage, at flyafgange fra Pristina bliver aflyst med kort varsel, og det er ikke spor sjovt at stå forventningsfuld i lufthavnen og så få at vide, at flyet er aflyst.

To klare tegn på vinterens komme har manifesteret sig i og omkring den danske bataljons ansvarsområde: Oversergent Kjær fra administrationssektionen går ikke længere i de af forsvaret udleverede camouflageshorts, og der er observeret bjørne i nabolaget.
Soldaterne har på udmærket vis kunnet håndtere oversergenten i shorts, hvorimod lokalbefolkningen har et lidt mere anstrengt forhold til bjørne… af ganske naturlige årsager.

En bjørn, der ikke havde kunnet tage sig sammen til at gå i hi, havde forvildet sig ned i nærheden af en lille landsby umiddelbart vest for det danske ansvarsområde, og ihærdige forsøg på at lokke dyret til de dybe skove var mislykkedes. Af hensyn til lokalbefolkningens sikkerhed blev det derfor besluttet at hidkalde nogle jægere, der med velrettede skud sendte den vrangvillige bamse til de evige jagtmarker.

To unavngivne majorer fra bataljonen mente sig ganske velkvalificerede til at kunne have løst denne opgave, idet den ene major kunne dokumentere, at han havde ombragt en mus med brødkniv, og den anden kunne føre flere vidner på, at han med sin tjenestepistol havde udfriet en trafikkvæstet hund fra yderligere lidelser.

Bortset fra disse drabelige begivenheder er situationen i danske ansvarsområde ganske rolig. Politikere på såvel albansk som serbisk side har kørt "det tunge skyts" i stilling for at overbevise især det internationale samfund om, at lige netop deres visioner for Kosovos fremtid er de rigtige. Imidlertid afstedkommer deres farverige manifestationer ikke den store respons blandt den lokale befolkning, hvor problemer med at skaffe til dagen og vejen fylder mest.

Fokus for den kommende uge vil være den kosovoalbanske flagdag, som finder sted 28. november. Dagen festligholdes med sportskonkurrencer, fester samt kransenedlæggelser ved forskellige monumenter.

Begivenheder, hvor store folkemængder samles, får naturligvis den danske bataljon til at skærpe opmærksomheden, og vi er klar til at være på pletten, hvis det måtte vise sig nødvendigt.

Der lægges sidste hånd på udsmykning af MP-stationen.

Der lægges sidste hånd på udsmykning af MP-stationen.

Militærpolitiet beretter fra en begivenhedsrig uge
Så er der igen gået et par uger her i Kosovo. Moralen er stadig høj, og om end det har været en forholdsvis rolig periode, er der altid opgaver for en MP'er. Militærpolitistationens facade har siden hold 15 kom her til Camp Olaf Rye trængt til en kærlig hånd. Sergenterne ved MP har således gennem den seneste tid både skiftet facadeplader samt ændret lidt på udsmykningen. Det har været hårdt fysisk arbejde, som har haft større indflydelse på nogen end på andre. Arbejdet har dog fra flere sider fået rosende ord med på vejen, og arbejdet vil fortsætte videre.

Foruden vedligeholdelse af egne gemakker, har der fra sanitetsdelingens side været tilbud om vedligeholdende uddannelse. Det er noget, der er særdeles velkommen hos MP, og alle har da også gennem den seneste tid gennemført øvelser i at anlægge drop. Det forholder sig sådan, at MP som "første mand" på et uheldsted skal være i stand til blandt andet at lægge venflon, altså et drop. Ikke alle fandt omgangen med de spidse nåle lige morsom, men som så meget andet er det et nødvendigt onde, for som sergent ved militærpolitiet at kunne varetage jobbet som MP'er.

Der trænes ihærdigt med kanyler og drop.

Der trænes ihærdigt med kanyler og drop.

Nok engang har der været der været fællesskydning. I denne periode har det dog i lige så høj grad været fremvisning af, hvilke våben dansk militærpoliti ligger inde med og vil gøre brug af i tilfælde af, at optøjer skulle opstå. Denne gang var det i selskab af det tyske civile politi, samt en mindre gruppe tyske soldater. Navnlig brug af tåregas blev forevist den solrige eftermiddag. De tyske kollegaer var imponerede over effekten og hvilke muligheder, det danske forsvar ligger inde med, når det kommer til bevæbningen af deres soldater. Endnu en succesfuld eftermiddag.

Militærpolitiet i røg og damp.

Militærpolitiet i røg og damp.