Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Ordensreglement for øvelsespladserne 

FÆRDSEL På ØVELSESPLADSEN

 1. Øvelsespladsen er åben for offentlig adgang, i den udstrækning, at der IKKE er nogen form for militær aktivitet i terrænet
 2. Øvelsespladsen kan besøges af offentligheden, fra solopgang til solnedgang. Der må IKKE overnattes i terrænet
 3. Inden adgang til terrænet, skal den enkelte tilsikre, at terrænet er frit for militær aktivitet. Dette fremgår af aktivitetsoversigten, som er ophængt på informationstavler, ved hovedvagten, samt ved de godkendte P-pladser omkring terrænet
 4. Færdsel i terrænet må KUN foregå til fods, på cykel, eller til hest
 5. Hunde må medtages i terrænet, men SKAL føres i snor
 6. Opsamling eller berøring af evt. ammunitionsgenstande er forbudt. Skulle man finde ikke-afskudt ammunition o.lign., bedes man markere stedet, og orientere hovedvagten på Dragonkasernen. (tel. 72 82 45 00)
 7. Brug af åben ild er ikke tilladt, og tobaksrygning må kun ske ved nøje omtanke
 8. Der skal udvises udpræget hensyn til fugle- og dyreliv, bevoksning, samt andre besøgende
 9. Henvisninger fra forsvarets ansatte, skal efterleves
 10. Droner: Der må ikke flyves tættere end 150 meter fra Forsvarets installationer. Dette er gældende for selve Dragonkasernen og dennes faciliteter, herunder også tilhørende øvelsesterræn. Læs mere på: www.droneregler.dk
 11. Der kan, i visse terrænområder, permanent eller midlertidigt, forekomme særskilte restriktioner. Der vil, i så fald, være skiltet i området.
  Yderligere information kan indhentes ved Driftsområde Holstebro, Dragonkasernen, på tel. 72 67 24 53

 

Ordensreglement: 
Holstebro:
Ordensreglement (folder) Holstebro øvelsesplads
Finderup:
Ordensreglement (folder) Finderup øvelsesplads