Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

OKS JAKOB KYNDBØL 21. MAR 1974 – 01. JUN 2002

Beskrivelse af hændelsen

Tirsdag den 28. maj 2002, blev overkonstabel Jakob Kyndbøl, fra Jydske Dragonregiment, hårdt kvæstet ved en kampvognulykke i Bosnien. Ulykken skete under en patrulje, hvor han fik hovedet i klemme under kampvognens kanon. Jakob Kyndbøl fik svære kvæstelser i hovedet og blev overført til Rigshospitalets Traumecenter i København, hvor han døde af sine kvæstelser lørdag den 1. juni 2002.
 Jacob Kyndbøl
Beskrivelse af dragonen

Jakob var før sin udsendelse tjenstgørende ved 2 kampvognseskadron (KVGESK), III Panserbataljon (III PNBTN) Jydske Dragonregiment (JDR) i Oksbøl. Eskadronen blev oprettet i foråret 2000 og rekrutterede personel som kunne ønske sig, at gøre tjeneste som kampvognssoldat i Oksbøl. Jakob søgte deraf om overflyttelse fra Slesvigske Fodregiment i Haderslev til III PNBTN og stillede til tjeneste i Oksbøl i juni måned. Jakob var en af de ældste konstabler i delingen, både hvad angik levealder men også hvad angik tjenestealder. Jakob var sin vægt værd i guld når det kom til erfaringer og han blev meget hurtigt det naturlige omdrejningspunkt for personellet i delingen.

Jakob blev efter eget ønske kampvognskører i 3 deling (3 DEL) på næstkommanderende delings kampvogn. Fra juni måned 2000 var Jakob en del af den grundstamme der udgjorde 3 DEL og som i de efterfølgende 20 måneder trænede målrettet mod udsendelsen på SFOR Hold 13.

I februar 2002 blev 2 KVGESK udsendt til Bosnien som SFOR C-SQN Hold 13. Efter ankomst til missionsområdet, fulgte en intens periode med mange patruljer i eskadronens og ikke mindst delingens ansvarsområde. Grundet Jakobs kompetencer, herunder mangeårige erfaring, opnåede han hurtigt og som den første i delingen og eskadronen, selv at være fører for nogle af delingens patruljer. Jakobs planlægning, klargøring og befaling for patruljerne var upåklagelig. Den efterfølgende debriefing af patruljens deltagere og skriftlige rapportering var ligeledes meget tilfredsstillende og Jakob levede 100 procent op til det ansvar der var ham pålagt.

Overkonstabel Jakob Kyndbøl blev 28 år. Han efterlader sig hustru, forældre samt en søster.

Æret være Jakobs minde.