Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
29. februar 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond 

Den Classenske Legatskole

 

Den Classenske Legatskoles Understøttelsesfond uddeler årligt et mindre antal legatportioner til børn af forsvarets befalingsmænd af linien - såvel af det militære lederniveau som af det militære mellemlederniveau - til uddannelse ved statens højere læreanstalter eller anden videregående uddannelse.

Legatet tildeles ansøgere, der har behov for økonomisk støtte til det daglige underhold for at kunne gennemføre den igangværende uddannelse.

Ansøgningsskema kan hentes på skolens hjemmeside
www.dcl.kk.dk eller ved henvendelse til skolen hos skolesekretær Maria Sandberg eller skoleleder Lone Laursen på tlf. 3311 3109.

Underskrevet ansøgningsskema indsendes til:

Den Classenske Legatskole
Vester Voldgade 98
1552 København V

Lagatet kommer normal til udbetaling i oktober/november måned.