Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
29. februar 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond. 

HOK logo 
Værnsfælles Forsvarskommando
Hærstaben

 

Fondens formål er:

At støtte studier af militære emner og udgivelse af arbejder vedrørende sådanne emner.
At yde påskønnelse til officerer for fortjenstfuld virke inden for hæren ved tildeling af hædersgave.
At yde påskønnelse til personer i hæren, der under faretruende situation har udvist stort mod og beslutsomhed, og derved hindret eller søgt hindret en ulykkes indtræden.

Midler fra fonden kan søges af officerer af linien i Hæren.

Ansøgning skal fremsendes via kommandovejen (regimentschef, missionchef, bataljonschef el. lign.) indeholdende beskrivelse af hændelse og/eller begrundelse for ansøgningen.

Skema fremsendes senest den 17. juni 2019 til

Hærkommandoen, Ledelsessektionen, Herningvej 30, 7470 Karup J. Att: FULDM

Susanne Niebuhr, eller på mail til FKO-H-LE04@mil.dk

Ansøgningsskema til Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond