Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
29. februar 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Hærens Regimenters Hjælpefond. 


 

HOK logo

Værnsfælles Forsvarskommando 
Hærstaben

Fondens formål: 

At understøtte fastansatte, der er invaliderede i forbindelse med tilskadekomst i tjenesten eller til understøttelse af efterladte, der har mistet en forsørger i forbindelse med ulykker i tjenestetiden.

At belønne fastansat personel, der i særlig grad har udmærket sig i tjenesten ved redningsindsats, hvor menneskeliv eller værdier har været i fare, også selvom indsatsen ikke lykkedes.

At belønne fastansat personel, der har varetaget opgaver i udlandet, herunder personel udsendt til udlandet med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende opgaver.

Ansøgning skal fremsendes via kommandovejen (regimentschef, missionschef, bataljonschef el. lign.) indeholdende beskrivelse af hændelse samt begrundelse for ansøgningen.
For pårørende fremsendes ansøgningen direkte, med angivelse af data på mistet forsørger samt begrundelse for behov for understøttelse.

Skema og dokumentation fremsendes senest den 16. august 2019 til:

Hærkommandoen, Ledelsessektionen, Herningvej 30 7470 Karup J.
ATT: FULDM
Susanne Niebuhr, eller via mail på FKO-H-LE04@mil.dk
Ved fremsendelse via mail
skal denne sendes krypteret mærket POF. Skriv også gerne POF i emnefeltet.


Ansøgningsskema til Hærens Linieofficerskorps Hjælpefond