Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Legatfonden 

HOD legatfonden

Formål:
At yde støtte for fysiske og psykiske lidelser samt for evt. forringede sociale forhold hos modtageren.
 

Legatportioner vil kunne udbetales til officerer af hæren og hærhjemmeværnet samt til befalingsmandsgruppen (CSG, SSG og OSG) i hæren og omfatter tjenstgørende, pensionerede, afskedigede eller midlertidigt hjemkommanderede.
Tillige til ægtefælle/samlever, enker/enkemænd, børn og i særlige tilfælde evt. andre nære pårørende.

Læs mere her: