Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
29. februar 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Soldaterlegatet 

Soldaterlegatet

Soldaterlegatet hjælper tidligere udsendte i internationale militære missioner, deres pårørende og efterladte, der under udsendelsen pådrager sig en fysisk eller psykisk skade, og efterfølgende får behov for økonomisk støtte til at håndtere den ændrede situation.

 

Det overordnede mål med legatet er at støtte modtagerne i at skabe et stabilt fundament for deres fremtidige liv på trods af de skader eller tab, som udsendelsen i en internationale militær mission har medført.

 

Soldaterlegatet tildeler legater til personer indenfor tre kategorier:

 

a) Tidligere udsendte soldater eller civile, som har pådraget sig fysiske skader under internationale militære missioner.

 

b) Tidligere udsendte soldater eller civile, som har pådraget sig psykiske skader under internationale militære missioner.

 

c) Tidligere udsendtes efterladte eller pårørende, der efterfølgende er påvirket af udsendelsen.

 

Civile omfatter eksempelvis læger, sygeplejersker, politifolk og tolke, som har været udsendt i internationale militære missioner på basis af en beslutning truffet i Folketinget.


Alle, herunder venner, familie, bekendte, naboer, fagforeninger, chefer, kollegaer og mange andre, kan indstille en person, som har behov for støtte grundet en udsendelse i en international militær mission. Som hovedregel kan der ikke søges legat til sig selv.

Læs mere her.