Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
 

Dragonfondens formål er ved uddeling af legater at påskønne: 

Dragoner, der har ydet en helt særlig og uselvisk indsats i internationale missioner eller i den hjemlige tjeneste. Den uselviske indsats skal have haft afgørende betydning for imødegåelse af tab af personers liv og førlighed, afværgelse af angreb på enheders sikkerhed eller for udførelsen af en foresats ordre.

Dragoners pårørende og andre, der har ydet en påskønnelsesværdig indsats til gavn for Jydske Dragonregiments personel og/eller regimentets omdømme.

Enhver militær eller ikke-militær person kan foretage indstilling/anbefaling til fonden om at tildele et legat til en person, der anses omfattet af formålsbestemmelserne.

Indstillinger kan sendes til formanden for fonden på mail: formand@dragonfonden.dk  Alternativt sendes ansøgning med post til Jydske Dragonregiment. Kuverten att. til regimentschefens sekretær og mærkes "Dragonfonden".

Læs mere her.