Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Generalkrigskommisær ritmester Frantz Louis Torp og Hustru Mindelegat 


Uddrag af legatfundatsen

 

 

1.    Legater tildeles værdigt trængende, mænd eller kvinder, der har været civile eller militære embedsmænd eller er enker eller børn efter sådanne, nerve- og stemningslidende skal nyde fortrin.

2.    Legatet kan i enkelt tilfælde tildeles personer, som ikke opfylder ovenstående betingelser, når de pågældende har haft tilknytning til legatstifteren kontorchef Casper torp gennem slægtskab (søskende eller søskendebørn) eller ved venskab.

3.    Legat portionerne størrelse skal være mindst 600 kr., højst 2000 kr.

4.    Legatet kan tildeles for livstid eller for et vist åremål efter legatbestyrelsens skøn over den pågældende trang elle helbred.

 

 Kan ansøges hvert 2.år i ulige år.