Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
29. maj 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Von Zeilaus 

Formål.

 

Fondets formål er at anvende formuens afkast efter bestyrelsens bestemmelse på følgende måde:

 

1.    Som hædersgaver til alle kategorier af officerer, befalingsmænd, konstabler og værnepligtige samt ved forsvaret ansat civilt personel for fortjenstlig optræden i krig og fred såvel i som uden for Danmark, hvor eget liv har været i fare, f.eks. under livredning, selvom denne ikke har givet resultat.

 

2.    Som understøttelse til officerer, der er tilknyttet Jydske Dragonregiment, og som er berettiget til at være medlem af Hovedorganisationen af officerer i Danmark, til disses enker og deres børn i tilfælde af forsørgernes dødsfald, invaliditet eller andre lignende omstændigheder, der medfører væsentlig økonomisk nedgang, som ikke dækkes på anden måde.

 

3.    Som belønning for sportspræstationer og lignende (eksempelvis konduite og resolut optræden) – hvilket dog bør indskrænkes til i hovedsagen kun at gælde for værnepligtige og konstabler – og som hjælp til udsmykning af officersforeningslokaler, til udstyr til tamburkorps og lignende eller til erhvervelse af historiske klenodier.

 

4.    Som understøttelse til officerer m.fl. jf. stk. 2, der tidligere har været tilknyttet Prinsens Livregiment, Kongens Jyske Fodregiment og Slesvigske Fodregiment.

 

   Kan ansøges hvert 2. år i ulige år.