Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Uddannelsesbataljonen ved Hærens Panserregiment 

V Uddannelsesbataljon/Jydske Dragonregiment

V UDDANNELSESBATALJON/

JYDSKE DRAGONREGIMENT

 

Denne mappe skal ses som en hjælp til dig som kommende værnepligtig ved Jydske Dragonregiment.

 

Udover informationerne i brevet fra Uddannelsesbataljonen, så beskriver nedenstående foldere og velkomstbreve særlige forhold som har indflydelse på din kommende tjeneste ved Regimentet.

 

Velkomstfolderen fra Jydske Dragonregiment giver dig et indblik i Regimentets historie og traditioner samt en generel introduktion til livet på Dragonkasernen og i Holstebro. Yderligere information om dagligdagen og traditionerne ved Uddannelsesbataljonen kan findes her på siden under 1.eskadron og 2.eskadron

Endvidere opdateres bataljonens facebook side løbende med aktiviteter og stemningsbilleder.

 

-          Link til ”Velkommen til Jydske Dragonregiment

 

Som værnepligtig er du underlagt Forsvaret læger og tandlæger, dette betyder, at dit sundhedskort deaktiveres imens du er indkaldt til værnepligtstjeneste. Mere herom kan du læse i folderen ”Sundhed og værnepligt”.

 

-         Link til ”Sundhed og Værnepligt” 

 

Værnepligtige har som en del af deres løn ret til fri befordring med DSB, reglerne herfor er beskrevet i folderen ”Rejsekort for værnepligtige”. I den forbindelse skal du medbringe et DSB/ARRIVA stamkort på mødedagen ved Jydske Dragonregiment. Vær opmærksom på at stamkort fra diverse busselskaber ikke kan anvendes.

 

-          Link til ”Rejsekort for værnepligtige
 

Som bosiddende på Bornholm er du ligeledes berettiget til fri rejse med Færgen A/S.

Vær opmærksom på at færgebillet skal bestilles separat ved siden af tilsendte ’Indkaldelsesordre’. Vejledning
      
Billetter til Færgen A/S bestilles ved at følge denne vejledning

 

 

 

Alt efter om du er indkaldt til 1. eskadron og 2. eskadron, så læs det relevante velkomstbrev fra din kommende chef. 

Velkommen til Uddannelsesbataljonen.