Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
08. august 2020

Globalnavigation

clear
JDR 340 år

Indholdsområde

 
”Hvorfor har de mønter på” 
I dag er det Jydske Dragonregiments fødselsdag. 340 år. Det skal fejres. Og det blev det!
01-11-2019 - kl. 13:45

Vi er Danmarks blå Dragoner af den jyske division med de stolte traditioner. Og i dag har vi fødselsdag, 340 år. 

Stolte traditioner er værd at ihukomme. Sangen Danmarks Blå Dragoner skrev Kornet ved Jydske Dragonregiment Erik Jakobsen, efter han var fanget og fænglset af tyskerne, under anden verdenskrig. Sigtet for sabotage. Efter krigen, blev han officer ved regimentet, og lærte sine soldater at synge sangen.  

Alle dragoner, nye som gamle, har på et eller andet tidspunkt stødt på denne sang, og den er en af de artefakter skabt af tidligere soldater ved regimentet, der er med til at forme os og kommende soldatergenerationer.  

Karakter skabes og dannes, formes og udvikles. I de kommende år, vil Forsvaret udvikle sig mod en større grad af multidomæne operationer og 5. generations krigsførelse. Det kan faciliteres med materiel og doktrin. Men i sidste ende er det soldaterne og deres mindset, der skaber hvordan vi opererer.  

Så benyt lejligheden i dag til at huske regimentets fortid, fejre nutiden og forbered jer på fremtiden.  

Regimentschef oberst Anders Poulsen, sagde i sin tale til regimentet: ”Det er vigtigt at huske på, at regimentet også i nutidenskriver sin egen historie. De fleste af jer fra stående styrke har én eller flere udsendelser bag jer. Nogle af udsendelserne er endda i den rigtig hårde ende af skalaen. Alle disse udsendelser er i høj grad en del af vores historie og fortjener at blive husket. De er en del af regimentets identitet og som vi er stolte af. Det ønsker jeg fortsat at synliggjort – endda i højere grad – men naturligvis i respekt og balance med den gamle del af vores historie. Derfor vil I også opleve, at udsmykningen sine steder vil afspejle nyere tids indsættelser. Senest med malerier med motiver fra Afghanistan, som er malet af Mathilde Fenger.” Obersten fortsatte herefter med at rose både stående styrke og de værnepligtige for deres engagement og profesionalisme – og selvfølgelig deres humør.  

Men derefter skulle den mere alvorlige del af paraden i gang. Obersten sagde: ”Jeg vil nu i særlig grad bringe de soldater i erindring, som gennem de seneste år har mistet livet under indsættelser.” Og mens obersten læste navnene på samtlige faldne Dragoner højt, spillede Prinsens Musikkorps temaet fra Band of Brothers. Som afslutning på den ihukommende del af paraden, nedlagde obersten krans ved mindestenen, og Prinsens Musikkorps spillede Kongernes Konge 

Siden skulle udmærkelser og legater uddeles:  

Årets skytte på pistol blev oversergent M. Vestergård igen igen J

Årets skytte

Årets Idrætspris under Jydske Dragonregiments Idrætsforening, oversergent S. S. Madsen.

Dragonfonden uddelte følgende legater:

Årets idrætspris

Korporal A.T. Dinesen og korporal M.A Ejstrup fra II/JDR

Legat modtager

Pensioneret major og Æresdragon Teddy Børgesen

Teddy B


Initiativtager til S/Y Veteranen, Jesper Stenberg Larsen

S/Y Veteranen

Major von Zeilaus leget gik til Løjtnantsgildet, og kaptajn H. Dybro tog imod på Løjtnantsgildets vegne.

Legatmodtager Løjtnantsgildet

Årets Dragon af konstabelgruppen 2019. Overkonstabel-1 S. Devantie

Årets Konstabel

Observatør finskytte S. Devantie, er en yderst dygtig og professionel soldat.  

S. Devantie startede som vognkommandør ved Viking Kompagniet, men kom i 2016 i gennem nåleøjet til finskytte ved II JDR, og bestod det nationale finskyttekursus som ’bedste elev’. I løbet af de få år som finskytte, har han udviklet sig eksplosivt, hvilket gør, at han i dag er en meget respekteret og dygtig finskytte, som fremstår fagligt dygtig og altid klar på en udfordring. 

S. Devantie var i foråret udsendt med Stabskompagniet til Kosovo, hvor han grundet udefra kommende omstændigheder, blev udvalgt til at løse opgaver i næstkommanderendes sted, hvilket han formåede at udføre på tilfredsstillende måde. 

S. Devantie har de seneste år også været drivkraften bag sociale arrangementer i Stabskompagniet. En opgave som i høj grad medvirker til at styrke korpsånden.  

S. Devantie lever op til Regimentets motto: FORTES FORTUNA JUVAT. Altid klar med en kæk bemærkning, men på rette sted og tid. Denne naturlige frækhed, glimt i øjet og smil på læben gør, at han er vellidt og har en positiv aura omkring sig, som smitter af på omgivelserne. Det er også med til at gøre selv de værste og hårdeste stunder sjove, og til at der findes overskud og motivation til at give det ekstra, der skal til for at løse opgaven. 

Overkonstabel-1 S. Devantie, som er tjenestegørende ved II/JDR, er velfortjent modtager af titlen årets Dragon af konstabelgruppen. 

Årets Dragon af befalingsmandsgruppen 2019.

Seniorsergent N. Kirkegaard

Årets BM

Seniorsergent N. Kirkegaard har i sin tjeneste ved Niels Kjeldsen Eskadronen altid været et socialt omdrejningspunkt for både officerer, befalingsmænd og konstabler. Som Dragon og befalingsmand har Niels Kirkegaard i en årrække ydet en særlig og uselvisk indsats.

Efterhånden som personellet udskiftes i enheden, har det været ham, der har virket som ankerpunktet i Eskadronen, hvorfor indtil flere chefer, næstkommanderende og delingsførere har haft stor gavn af hans faglige dygtighed inden for administration og taktik.  

Efter at have fået ny stilling som administrationsbefalingsmand ved Panserbataljonen er seniorsergent Kirkegaard fortsat i samme stil, ved at være et naturligt samlingspunkt både socialt og arbejdsmæssigt ikke kun for bataljonsstaben, men for alt personel ved enhederne i Panserbataljonen. 

Seniorsergent Kirkegaard har altid optrådt meget fleksibelt i forbindelse med opgaveløsninger og søger altid den bedste løsning både for enheden og for den enkelte medarbejder. Seniorsergent Kirkegaard er en ”hård mand” der stiller krav til andre, men som også selv går forrest som det gode eksempel. Men lige så hård han er i sine krav til sig selv og andre, lige så omsorgsfuldt optræder han, når kollegaer har brug for hjælp. 

Niels Kirkegaard er det gode eksempel på en dygtig og professionel befalingsmand og en stolt Dragon og derfor Årets Dragon af befalingsmandsgruppen 2019.

 

Årets Dragon af officersgruppen 2019

Kaptajn J. K. H. Nielsen

Årets officer

Kaptajn J. K. H. Nielsen har i 2019 ydet en indsats ud over det sædvanlige og ud over det forventelige. Kaptajnen har udover sin tjeneste ved Panserbataljonen ligeledes gennemført Brigadekursus ved Hærens Officersskole med et særdeles tilfredsstillende resultat.  

Kaptajnen har til trods for et stort fravær fra Panserbataljonen været fokuseret på opgaverne og demonstrerer altid en særdeles høj grad af initiativ, forudseenhed og beslutsomhed. Han løser altid pålagte opgaver på fornemmeste vis med en høj grad af kvalitet i løsningerne. Kaptajn N. K. H. Nielsen er respekteret og vellidt ved både personel i Panserbataljonen samt ved eksterne samarbejdspartnere på baggrund af sine faglige kompetencer, gode samarbejdsevner samt sit gode humør.

Kaptajnen har blandt andet drevet uddannelsen af Panserbataljonens nye officerer og har med sin personlighed været medvirkende til, at disse har fået en god start og står klar til at tage modtage deres personel. Her har han formået at være såvel fører, leder, sparringspartner og mentor.  

Kaptajnen er ledelsesmæssigt velfunderet og har herved formået at få det meste ud af de begrænsede personelmæssige ressourcer, som 2019 har været kendetegnet ved.

Under gennemførelsen af Brigadekurset har kaptajnen formået at være et eksempel til efterlevelse og har på bedste vis demonstreret for øvrige kollegaer fra Hæren, hvad en Dragonofficer er gjort af. Kaptajnen har ydet sit bedste, udvist snarrådighed, været dristig og en god kammerat.

Samlet set fremstår Kaptajn J. K. H. Nielsen som en yderst professionel, engageret og dedikeret Dragonofficer, som er vellidt og respekteret af alle personelgrupper i Panserbataljonen og derfor også Årets Dragon af officersgruppen 2019. 

Men fødselsdagen var først lige begyndt, og hele regimentet marcherede indtrådt til Musikteatret hvor de blev mødt af en masse hujende børn med flag, der ønskede regimentet tillykke. Det var ganske rørende, og det var en stor fornøjelse både for børn og soldater virkede til det. Sikke en modtagelse. Tusind tak alle børn!! Og tak for artiklens overskrift - et barn der spurgte hvorfor soldaterne alle sammen havde mønter på... :)

I musikteatret blev regimentsvideoen ur-opført og regimentet fik en fødselsdagskoncert med Prinsens Musikkorps med Ole Edvard Antonsen i spidsen – og en lille musikalsk historietime af Fru Hansen undervejs. De spillede blandt andet Tango Jalousie, Hymn to the Fallen (fra Saving Private Ryan) og Danmark Nu Blunder Den Lyse Nat.  

Siden var der en overraskelse til regimentschefen, fra Forsvarschef, general Bjørn Bisserup, der havde en videohilsen til regimentet. Han sagde: 340 år er lang tid. Det er også en abstrakt tid. Jeg kunne have talt om hvad der ellers skete den 1. november 1679, eller bare den 1. november i verdenshistorien. Historien og historier, er med til at forme hvem vi er og hvilke mennesker vi ser op til. Jeg kunne i den forbindelse genfortælle historien om Niels Kjeldsen og hans heltemod. Men... I virkeligheden, dragoner, handler det om jer i dag. Regimentet fylder 340, men det er nok de færreste af jer der har været med fra starten. I er ikke alle født Dragoner, nogen af jer har været ved regimentet en menneskealder, andre er lige kommet til. Det er mit håb, at historierne om historien er med til at gøre jer til kække dragoner, der hver dag yder jeres bedste. Men at I samtidig husker på, at I også er med til at forme historierne om historien i tiden efter jer. I er regimentet. Uden soldater intet regiment. Jeres sjæle er regimentets kerne. Den græske filosof Anaxagoras taler om at alting er en del af alting. I er regimentet og regimentet er jer. Det kan ikke skilles ad. Dragoner, tillykke med fødselsdagen!”   

Siden var der reception med de traditionelle kakao og boller – men også træstammer med regimentsmærket og kanapeer, kaffe, the og sodavand. Og så var regimentet også behørigt fejret! 

En tak skal slutteligt lyde til Politihjemmeværnet der fik os i god behold ned til byen.

Galleri fra dagen kan ses her: