Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
07. august 2020

Globalnavigation

clear
5

Indholdsområde

 
”Jeg glæder mig, og vi er klar” 
I dag var der udsendelsesparade for Resolute Support 11.
21-06-2019 - kl. 15:18

Chefen for 2. brigade, brigadegeneral Gunner Arpe Nielsen sagde i sin tale til soldaterne: ”Kære soldater, kære pårørende, en lang periode med uddannelse nærmer sig sin afslutning og udsendelsen kommer tættere på. Den formelle markering af at I nu er klar og vores mulighed for at sige tak til jer for en fantastisk indsats, og ønske jer en god tur. Vi har forsøgt at skabe en ramme om uddannelsen der er så realistisk som overhovedet muligt i forhold til den hverdag der rammer jer i missonsområdet. Store dele af uddannelsen er planlagt og gennemført af det hold der sidst er kommet hjem fra missionen, og vi har dermed brugt de seneste erfaringer til at klæde jer bedst muligt på til at løse de opgaver der ligger foran jer.”

Løst opgaverne på et meget højt niveau og prof. Opgaven er vigtig. Takket være jer og jeres kollegaer der løser opgaver andre steder i verden, gør verden et sikrere og et bedre sted. Ikke perfekt, langt fra. Men bedre.” Brigadegeneralen sendte slutteligt sin tak til de pårørende der i hverdagen lever med usikkerhed, og samtidig skal løse alle opgaver hjemme. ”Uden jeres støtte kan dette ikke lade sig gøre. I er rygraden for den enkelte. I har vores dybeste respekt.”

Regimentschefen for Jydske Dragonregiment, oberst Anders Poulsen, havde også et par ord til sine soldater. ”Jeg har for få uger siden besøgt det nuværende hold i Kabul. De gør det fantastisk godt, og meget professionelt. Det understreger blot, at vi har en god uddannelse og forberedelse af de soldater der udsendes. Det gælder også jer. Og ja det forpligter selvfølgelig – det skal det, men det er jeg helt sikker på I til fulde lever op til. Hold fast I det I har lært – spring ikke procedurerne over, men hold 100% fast i det – hver gang. […] Regimentet vil gøre alt for at understøtte udsendelsen bedst muligt hjemmefra, bl.a. ved afholdelse af yderligere to pårørendearrangementer. Dette også for at man som pårørende kan bakke sin soldat bedst muligt op. Det sidste er helt afgørende for, at alle jer der står her, kan løse sin opgave bedst muligt. […] Jeg ser frem til at besøge jer i missionsområdet senere på året. Rigtig god sommer til alle”.

Efter paraden fortalte Lasse, der er konstabel og skal udsendes med Mobile Force Protection Team fra Jydske Dragonregiment om øvelsen: ”Det har været meget sjovt at prøve at lave nogle af de opgaver vi skal ned at løse, især når det går galt, og så fik vi også prøvet hvordan det er som standard, at komme ud til et møde, og bare hjem igen. Vi har fået en masse træning, både inden øvelsen og under. Det er min første udsendelse, og jeg glæder mig, Tror min kæreste og familien kommer til at savne mig, og de har da lidt blandede følelser, men de er afklarede med det efterhånden. Men ja, jeg glæder mig, og vi er klar.”

Også major F. Buskti, chef for DANELM, der som stedfortræder for chefen for det danske kontingent brigadegeneral W. Kofoed Christensen, og som stod i spidsen for paraden i dag fortalte: ”Øvelsen har været meget realistisk, og alligevel nede på jorden. Det er det tidligere hold der har varetaget øvelsen, så det har været meget mentor-agtigt.. Nogle ting har vi ikke kunnet træne før nu, så det har været rigtig givende. Vi har kørt en masse særlig hændelser og små cases med folk der skulle repatrieres, og claims hvis vores folk er kørt på andre biler. Det er min anden gang i Afghanistan. Første gang var for 11 år siden, men det var i Badakshan i det nordlige del, så det er meget anderledes i dag. Især hvad angår forholdene for os soldater. I denne omgang har jeg ikke så meget aktivitet ud af lejren desværre. Men jeg glæder mig til udsendelsen”.   

1

 Chefen for 2. brigade, brigadegeneral Gunner Arpe Nielsen skridter paraden af

For flere billeder se regimentets facebookside HER

 

Resolute Support:

Fra begyndelsen af 2015 har Forsvaret bidraget til den NATO-ledede mission "Resolute Support" i Afghanistan. Det danske styrkebidrag omfatter omkring 160 soldater. 

Missionen har til formål at styrke afghanernes evne til at varetage deres egen sikkerhed. Resolute Support fokuserer på træning, rådgivning og støtte til nationale institutioner, herunder de afghanske nationale sikkerhedsstyrker. 

De danske bidrag er placeret i Kabul på fire geografiske adskilte installationer: Camp Qargha, New Kabul Compound, Resolute Supports Hovedkvarter og Hamid Karzai International Airport.

I Camp Qargah uddanner de danske mentorer i samarbejde med Storbritannien, Australien og New Zealand officerer på den afghanske officersskole. Det danske bidrag består af 10 mentorer og sprogofficerer.

I New Kabul Compound bor et dansk mentor-bidrag, den danske force protection-deling og to stabsofficerer. Det danske mentorbidrag støtter opbygningen af de militære institutioner i Kabul. Dette bidrag støttes af to infanteridelinger, der udgør det danske mobile force protection team. De står for transporten og sikkerheden, når rådgivere/mentorer tager til møde med deres afghanske samarbejdspartnere i Kabul by. De to stabsofficerer sidder i en britisk stab, der håndterer sikkerheden i Kabul. 

Det danske bidrag til Resolute Supports hovedkvarter er på 15 medarbejdere, hvoraf Hjemmeværnet støtter med fire medarbejdere. Det er samtidig her, den danske brigadegeneral har sin daglige tjeneste som chef for antikorruptionsafdelingen. 

På Hamid Karzai International Airport stiller Danmark med ti militærpoliti-medarbejdere, der udgør militærpolitimyndigheden i en lejr med cirka 4000 indbyggere. Desuden stiller Danmark et nationalt støtteelement, der støtter alle danskere i Kabul og med et bidrag til felthospitalet i lufthavnen. 

Flyvevåbnets bidrag til missionen består af fem medarbejdere. To hundeførere, en guardian angel (en sikkerhedssoldat) og to mentorer til det afghanske flyvevåben.