Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
19. september 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
AFLYSNING AF ÅBENT HUS 2020 
Grundet COVID-19 aflyses hermed Åbent Hus og Dyst Mod Byen 2. maj 2020
26-03-2020 - kl. 10:24

I lyset af de seneste udmeldinger, har regimentschef, oberst Anders Poulsen, besluttet at AFLYSE Åbent Hus og regimentets deltagelse i Dyst Mod Byen, der begge var planlagt til 2. maj 2020.

Der planlægges IKKE på en ny dato i efteråret, henset til behovet for uddannelsestid ved enhederne grundet uddannelsesefterslæbet som følge af COVID-19.

Vi tager revanche i 2021. Fortes Fortuna Juvat