Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
21. februar 2019

Globalnavigation

clear
Brandfare 2018

Indholdsområde

 
Brandfare på Holstebro Øvelsesplads 
Pga. af den forhøjede Brandfare på Holstebro Øvelsesplads, afledt af længere tids tørke, er det nødvendigt straks, at indføre følgende reguleringer;
06-06-2018 - kl. 13:03

DER INDSKÆRPES.

·
        Etablering af åben ild i terrænet er ikke tilladt.

·        Tobaksrygning må udelukkende ske på grusvej og panserspor, og under opsyn. 
         Cigaretskod må ikke henkastes i terrænet.

·        Brug af ”pyrotekniske” elementer - lysammunition, alarmblus, røgbomber, etc. ikke tilladt.

·        Kanonslag må udelukkende kastes/placeres på grusveje og panserspor.

·        Løs ammunition kan, med nødvendig omtanke, anvendes.

 

Der vil blive udsendt opfølgende melding, når disse reguleringer kan ændres eller helt ophæves.