Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
07. august 2020

Globalnavigation

clear
ban

Indholdsområde

 
Destroyed but not defeated 
I dag var der indvielse af projektet Veteranen Boat Rehab på Handbjerg Marina.
01-06-2019 - kl. 22:46

A man can be destroyed but not defeated” skriver Ernest Hemingway i bogen om den gamle mand og havet. Bogen er er skildring af en opslidende og til tider håbløs kamp mod indre og ydre udfordringer. Regimentschefen, oberst Anders Poulsen, citerede netop denne passage i talen til ”drengene” i dag. Et par gæve knægte, flankeret af et par erfarne herrer, der i dag kunne vise verden – i hvert fald dem der havde bevæget sig til Handbjerg Marina, at de er klar. At de ikke er besejrede. At de er klar til nye eventyr. Eventyr til søs, med deres to imponerende skibe Veteranen, og Veteranen II. Sidstnævnte blev i dag omdøbt helt officielt. Men mere om det senere.

Der var mange der i dag var med til at skabe rammerne om den officielle indvielse af projektet Veteranen – Boat Rehab. Hærhjemmeværnet var der med grej og gutter.  Veteranpanserforeningen var der med Bøllebank-kampvognen og en Eagle. Politiet var der med deres mobile politistation. Flyvevåbnet stillede med en EH-101 Merlin redningshelikopter, og lavede en Search and Rescue demonstration, med to reddere i vandet og masser af såkaldte ”fly-by’s”. Alt sammen vidner om, at det er et projekt der er opbakning til, ikke kun i ord men i handling. Politiet, tænker du måske, hvorfor mon de var der? Fordi projektet ikke kun er for hærfolk, søfolk eller flyverfolk, men også for politifolk. Deres forening for tilskadekomne politifolk og deres pårørende hedder ”The Thin Blue Line” (læs mere på https://thinblueline.dk/), og fra foreningen var Richard kommet helt omme fra København, og fik et par gode snakke med veteranerne om deres kommende samarbejde.    

Jesper der er bagmand og skipper på båden Veteranen siger: ”Det har virkelig været en god dag, og vi har kunnet fornemmet, ikke bare opbakning, men helt ægte engagement hele vejen rundt. Det betyder virkelig noget for os, og vi glæder os til at indgå i alle de samarbejder vi har startet i dag.”  

Og de engagerede ord var velvalgte og talrige i dag. Martin Dåsbjerg, formand for bestyrelsen Handbjerg Marina, bød velkommen, og havde en meget personlig tale til Veteranerne, og udtrykte sin stolthed over, at netop Handbjerg Marina er valgt som hjemhavn for projektet, og den rummelighed marinaen kendetegner sig ved. Herefter kunne formand for foreningen Veteranen, Johannes Ruby, med al tydelighed vise, hvorfor veteranerne opfatter ham som en støtte og et kompas ikke kun i det våde element. Holstebros borgmester, H.C. Østerby kunne med en række juxtapositioner anskueliggøre hvorfor et sejlende rekreationshjem giver mening. ”På søen er du både isoleret og fri. Det er trængt under dæk, men ubegrænset plads rundt om båden, nedenunder og ikke mindst højt til himlen for oven. Der er et minimum af fristelser og forstyrrelse. Du er tvunget til andres selskab, men besætningen er til gengæld i samme båd som dig selv – så at sige.” og fremhævede at projektet også har et formidlingsaspekt: ”Når vi som samfund og som borgere ønsker, at Danmark skal gøre en forskel ude i verden, så er der al mulig grund til også at synliggørebagsiden af medaljen – den personlige pris, som I og andre har betalt.” Siden havde regimentschef ved Jydske Dragonregiment, oberst Anders Poulsen, også et par velvalgte ord til de kommende sømænd: ”Det er for mig personligt en stor glæde at kunne være en del af dette projekt og jeg er beæret over i dag at være med til at døbe Veteranen II. Jesper, Claus og Michael I skal vide at Jydske Dragonregiment ønsker jer al mulig held og lykke med jeres projekt […] Vi står bag jer, ligesom I var der, da der var brug for jeres indsats som soldater.” og overdragede derefter Dragonregimentets skjold til en værdig plads på bådene. Justitsminister og formand for det konservative folkeparti, Søren Pape Poulsen, der var tilsagt til at komme, men måtte melde fra, havde sendt en videohilsen der blev afspillet på dagen. Den kan ses i fuld længde på S/Y Veteranens facebook side, men ministeren siger blandt andet: ”Nogen af jer kommer hjem ar på sjælen, noget som aldrig forsvinder. Og nu har I taget et initiativ der skal hjælpe jeres kammerater. Jeg fuld af respekt for det I har gjort og dybt taknemmelig for at der findes folk som jer der gør en forskel for vores samfund.”  

Alle disse ord skulle kvitteres for, og Jesper Steenberg Larsen, der er skipper på Veteranen, trodsede kroppens modstand og stillede sig op foran alle de 400 fremmødte, og som han selv siger ”brænde mit lys i begge ender i en god sags tjeneste.” Jesper kunne fortælle om hvordan det hele startede. Hvordan man kan gå fra at se alting i sorte og grå farver, til at låne 1,3 millioner af en kammerat og få projektet sat i søen. Læs mere om begyndelsen HER. Jesper takkede for den hjælp og støtte de får og får behov for i den kommende tid og fremhævede i særdeleshed Søværnet, repræsenteret at næstkommanderende i 3. eskadre Kim Juhl. ”Jeg kan finde vej i en skov, men det er noget helt andet på åbent hav” grinte Jesper.

Men så var det også dags. Projektet skulle indvies og Veteranen II skulle døbes. Det røde bånd til projektet blev klippet af borgmester i Holstebro H.C. Østerby. Veteranen II fik et par passende ord med til sit nye navn af politidirektør i Midt- og Vestjyllands politi Jens Kaasgaard: ”I alles navn som har sejlet ombord i dette skib i fortiden, og i alles navn, som vil sejle ombord i dette skib i fremtiden, påkalder vi de gamle guder for vind og hav, at de må give os deres velsignelse i dag.” Og så var det regimentschef ved Jydske Dragonregiment, oberst Anders Poulsen, der kunne hælde champagne på båden med ordene ”Jeg navngiver dette skib Veteranen II og gid hun må bringe blid bør og god lykke til alle, som sejler med hende”, og veteranerne selv, kunne fremvise det noble nye navn: Veteranen II.  

Og ender den så godt – historien om den gamle mand og havet? Den ender med at manden efter sin opslidende kamp der nær havde kostet ham livet, kommer i havn. Udmattet og ude af stand til at forklare andre om sin sjælelige og kropslige transformation. Han har ikke ophøjet sin kamp til et højere formål eller styret af kosmiske kræfter. Der er ham og havet. Og sådan bliver det måske for veteranerne ombord på Veteranen og Veteranen II. Bare dem og havet.  

bil 2
Regimentschef oberst Anders Poulsen døber Veteranen II

bil 1

Se mange flere billeder fra dagen HER eller på regimentets facebookside!