Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
23. oktober 2019

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Direktøren for Forsvarsministeriets personalestyrelse gæstede Dragonkasernen 
Direktøren for personalestyrelsen, Laila Reenberg, er på rundrejse ved Forsvarets tjenestesteder for at få indtryk af ”soldaten i hverdagen” og gå i dialog om de HR-mæssige udfordringer, der måtte være.
08-05-2019 - kl. 10:20

Laila Reenberg blev orienteret om regimentet og herunder hvordan det administrative fællesskab fungerer samt hvorledes personelforvaltningen er organiseret ved JDR.
Direktøren fik også lejlighed til at møde soldaterne i felten. Det stod 4 kompagni fra II/JDR for. Derefter var der rundvisning på kasernen, hvor hun bl.a. fik forevist en belægningsstue samt de nye garagefaciliteter. Efterfølgende var der drøftelser og spørgeperiode med deltagelse af bl.a. bataljonscheferne og bataljonsbefalingsmændene. 

Direktøren for FPS på Dragonkasernen
Regimentschefen viser direktøren rundt på Dagonkasernen.

Direktøren for FPS på Dragonkasernen
Regimentsbefalingsmanden orientere om de værnepligtiges belægningsstuer.

Direktøren for FPS på Dragonkasernen
Direktøren fik også set regimentets nye kampvognsgarage.

Direktøren for FPS på Dragonkasernen
Sluttelig en tur i terrænet.