Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
07. august 2020

Globalnavigation

clear
Dannebrog 800 år

Indholdsområde

 
Før hjemkomstarrangement for de pårørende til udsendte soldater og Valdemarsdag 
Orienteringer og markering af Dannebrogs 800-årsdag i Holstebro. 
15-06-2019 - kl. 13:54

Af presse- og informationsofficer
Kaptajn M. Veltzé 
Lørdag den 15. juni var der flere pårørende og tidligere soldater end tjenestegørende end der normalt er på Dragonkasernen. Anledningen var to særskilte arrangementer, der blev gennemført i stort set samme tidsrum:

Det ene var pårørendearrangement for de pårørende til soldater, der for tiden er udsendt til Kosovo, Irak og Afghanistan. Omkring 100 pårørende var mødt og til arrangementet. De blev først budt velkommen af oberst Anders Poulsen, der kunne fortælle, at han havde besøgt de udsendte enheder i Kabul og Kosovo. Én af de ting, han tog med sig hjem fra de to missionsområder, var de positive tilbagemeldinger og den store ros som danskerne fik af de udenlandske samarbejdspartenere.

Herefter blev de pårørende orienteret af socialrådgive, repræsentant for veteranstøtten og om familienetværket samt i hovedtræk hvad der venter soldaterne i den nærmeste tid efter hjemkomst til Danmark. Afslutningsvis var der frokost i cafeteriet, hvor der var mulighed for at tale med socialrådgiver, kontaktofficer og obersten på to-mandshånd.

Det andet arrangement var markeringen af 800-årsdagen for Dannebrog, der ifølge myten dalede ned fra himlen i Estland i 1219. Omkring 50 personer fra spejderkorps, soldater- og jagtforeninger var mødt op for med faneborg at markere årsdagen. Markeringen startede på Dragonkasernen med faldskærmsudspring. Udspringerne kunne ses i luften over Dragonkasernen med hver et Dannebrog under sig. Flot så det ud som de dalede ned fra himlen.

Efter oberstens tale, der kan læses nedenfor, blev deltagerne kørt i bus til Black Box, hvorfra paraden marcherede gennem byen til Holstebro Sognekirke, hvor der i dagens anledning var fanegudstjeneste. For deltagerne sluttede Valdemarsdag med et komsammen i sognehuset overfor kirken.

Regimentet takker de pårørende for jeres fremmøde. Vi er glade og stolte af, at vores soldater har så stor opbakning på hjemmefronten og at I benytter jer af pårørendearrangementerne. Ligeledes vil regimentet takke de fremmødte til en regnfuld Valdemarsdag.

Pårørende arrangement

Fejring af Dannebrog

Fejring af Dannebrog

Fejring af Dannebrog

Fejring af Dannebrog

Foto: Alex K. Petersen
INFO/GSE/JDR


Oberstens tale til Valdemarsdag:

 

Velkommen til Valdemarsdag og velkommen til fejringen af Dannebrog – Danmarks flag. I dag kan vi fejre 800 året for Dannebrog 800. Det flag, der har fulgt os i tykt og tyndt. Det følger os ved glædelige begivenheder og det følger os i sorg. Det følger os ved officielle lejligheder og det følger os, når vores soldater drager til fjerne egne rundt omkring i verden.    

Hvad siger sagnet om Dannebrog så. Sagnet – eller myten om man vil – siger, at I dag for 800 år siden faldt Dannebrog ned fra himlen. Det skete under et slag ved Lyndanise i Estland under et af den danske konge Valdemar II Sejrs korstog. Der er også andre udlægninger og årstal, men dette er det officielle og det, vi forholder os til.

I begyndelsen af juni 1219 havde Valdemar II Sejrs flåde nået Estlands nordlige provins. Invasionen var dels et korstog med det formål at omvende de hedenske estere til kristendommen og dels et forsøg på at styrke det danske østersøherredømme. Med i flåden var, ud over kongen, bl.a. biskop Anders Sunesen og biskop Theoderik af Estland.

Sagnet om Valdemarsdag handler om korsfarerne, der slog sig ned ved Lyndanise og begyndte at opføre en borg, castrum danorum, på estisk Taanilinn (senere Tallinn), danskerborgen. Hen under aften den 15. juni 1219 angreb esterne, netop som danskerne og deres allierede havde spist dagens sidste måltid. Angrebet skete fra fem sider og alt tegnede til et katastrofalt nederlag for korsfarerne. Ifølge sagnet faldt Dannebrog pludselig ned fra himlen, og samtidig hørtes en stemme, der forkyndte, at når denne fane løftedes, ville danskerne vinde. Dette opildnede de hårdt trængte danskere under kong Valdemar til den endelige sejr. Slaget ved Lyndanise blev siden en del af historien om Dannebrog. Om Dannebrog vitterligt faldt ned fra himlen kan jo nok diskuteres, teorien er også, at der faktisk var tale om en fane, der blev erobret under slaget, men herfra er historien overtaget uforandret til i dag.

 

De første afbildninger af Dannebrog med den røde dug og det hvide kors stammer fra Valdemar Atterdags tid (1340-1375), mere end 150 år senere.

Først i 1854 fik almindelige danske borgere ret til at hejse Dannebrog dog ikke som splitflag. Siden 1913 har valdemarsdag været en national mærkedag, og især indtil 1948, hvor dagen var skolefridag, blev den rundt om i landet markeret med Valdemars fester.

Som jeg nævnte er Dannebrog altid med os. Vi er stolte af vores flag for det symboliserer vores land og det vi står for. Demokrati og fred. Et samfund hvor alle har ret til at tænke og mene det man vil. Det er et fantastisk privilegium og det skal vi værne om. Jeg tror mange af os oplevet den særlig følelse af både stolthed og tryghed, når vi et eller andet sted i verden ser vores flag. Vi passer på vores flag og omgås det med respekt.

Vi har fra Jydske Dragonregiment udsendte enheder i flere af verdens brændpunkter. Afghanistan, Irak og Kosovo. Jeg har netop besøgt disse steder. Alle steder er Dannebrog synligt. Fra en flagstang, på nogle af vores køretøjer og på vores uniformer. Det følger os, hvor vi er og vi værner om det. Ved regimentet har vi en estandart, der er udleveret af Hendes Majestæt Dronningen. Den passer vi godt på. Derfor har vi altid et estandartkommando, som I ser her i dag.   

I dag har vi så også her Dragonkasernen genskabt en lille del af myten om, at Dannebrog faldt ned fra himlen. Markeringen fortsætter i løbet af dagen med en gudstjeneste nede i Sognekirken og forskellige tiltag fra byen. Jeg tror også I vil bemærke de mange flag rundt omkring. Det er netop fordi vi er stolte over vores flag og værdsætter det. Sådan vil det også være i fremtiden.

 

Tillykke med 800 årsdagen for Dannebrog og tillykke til os alle sammen.

 

Paraden er formeret.