Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
07. august 2020

Globalnavigation

clear
Byens velkomst hold aug 2019

Indholdsområde

 
Holstebro byder de nye værnepligtige velkommen 
Torsdag aften var Musikteatret i Holstebro vært for regimentets nye værnepligtige.
16-08-2019 - kl. 11:39

7 store busser transporterede regimentets nye værnepligtige til musikteatret, trods en silende regn var humøret i top, og på pladsen foran teatret blev bataljonen rettet ind til højre. Bataljonens næstkommanderende gav instruks for aftenens program, og på enkeltkolonne blev de nye soldater ført ind i salen. Blandt de fremmødte tilskuere var bedste- og oldeforældre som med stolthed så deres børnebørn i trøjen.  

Prinsens Musikkorps spiller mens bataljonen finder på plads.  

Mette Mørk, kommunikationschef i Holstebro kommune, og aftenens konferencier, byder vanen tro velkommen, og præsenterer borgmesteren, H.C. Østerby. Han sagde til de værnepligtige, at byen holder af, med og øje med dem. Det er tydeligt af borgmesterens vægtede ord, at det er vigtigt for ham, de værnepligtige ved hvilken arv de overtager fra tidligere tiders soldater, både i form af hvordan man opfører sig, men også i form af Dysten mod Byen, hvor byen plejer at vinde – blandt andet på grund af de gode idrætsfaciliteter. Han fortalte om kulturen i byen, og sagde, at han håbede at uddannelsen og tiden under deres ophold på dragonkasernen gav dem mulighed for udgang fra tid til anden, hvis det stadig hedder sådan, var nogle af ordene fra Holstebros borgmester. Han sluttede af med ordene ”Her, er vi stolte af dragonbyens soldater”.  

Politikommissær Simon Kloch Skelkjær fortalte, at han selv derhjemme var i besiddelse af en uniform magen til deres, og at mange af mine folk er er tidligere soldater. Så de ved jo godt hvad I gerne vil”. Han kunne fortælle om det gode samarbejde der er mellem alle instanser i byen, og at soldaterne har et godt omdømme, som deres forgængere har arbejdet hårdt for at få, og beholde. Det er vigtigt for Holstebro by, at her er et trygt natteliv, og at der var hans forventning, at soldaterne ville bidrage til dette. Efter denne mindre løftede pegefinger, hvor påmindelse om at en brev i E-Boks for fjollerier er dumt kunne politikommissæren slutte af med, at ”…men vi ved jo godt hvad der hører ungdommen til.

 Gademedarbejder Henrik Thorup fortalte om SSP samarbejdet, der i andre kommuner hører folkeskolen til, men som i Holstebro går helt til det 24. år. De laver opsøgende, støttende og udførende arbejde, så vi kan få gode fællesskaber, inden for, og uden for kasernen.  

Byen, fra et andet synspunkt, kom Kristian Kenneth Lyngvald med. Han har været soldat i mange år på kasernen, og tidligere udsendt på 3 missioner, men er nu sygeplejestuderende her i byen. Han kunne sætte ord på de mange tanker og følelser der går igennem en, når man skal vælge om man skal være fuldtidssoldat i Holstebro, og bo på kasernen, i byen, eller der hvor man kommer fra. Det er der forhåbentligt mange af de menige, der lige om lidt kommer til at skulle tage stilling til. 

Ballet og danseskolen gav med 3 små opvisninger på deres kunnen, til stor fornøjelse for soldater og publikum. En stor ros skal lyde til skolen og danserne. 

Mette Mørk sluttede foredragsrækken af med, at vise en lille film om kulturen og Holstebro kommune, samt ønsket om et trygt natteliv og et aktivt dagsliv i byen for rekrutterne.

Hvorefter hun gav scenen til Prinsens Musikkorps.

 Og så gik det løs…  

Prinsens Musikkorps er professionel uddannede musikere, og igen engang rockede de salen. 

Vanen tro underholdte fantastisk Mette Poulsen som solist, og trompetist Michael Millfield Mølhede. De og Korpset kan på få minutter få de ellers så disciplinerede værnepligtige, til at lyde som en fuld teatersal. Igen skal lyde en stor tak til Tak Mette og Korpset. 

Sluttelig takkede bataljonens næstkommanderende kaptajn S. Ficher, aftenens konferencier  Mette Mørk og kommunen samt korpset for den fremragende underholdning. 

De værnepligtige blev derefter inviteret på en sodavand i foyeren, inden de gjorde klar til at blive transporteret tilbage til kasernen.  

Stor tak til byen, Musikteatret, ogPrinsens Musikkorps!

Byens velkomst hold aug 19
Der rettes ind til højre

Hold aug 19
Bataljonen melder til NK

Byens velkomst hold aug 2019
Mette Mørk, kommunikationschef i Holstebro kommune byder velkommen

Byens velkomst hold aug 19
Holstebro borgmester, H.C. Østerby

Hold aug 19
Mette Poulsen og musikkorpset gav de værnepligtige en super oplevelse

Hold aug 19
En underholdende aften

Se flere billeder på Jydske Dragonregiments facebookside: