Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
01. juni 2020

Globalnavigation

clear

Indholdsområde

 
Kold Krig i Tovby - "JDR Show" 17 – 21 AUG 2011 
JDR show 2011
"Gammel panser" køres på plads.
Fra 17 – 21 AUG indbyder Jydske Dragonregiments Veteranpanserforening til et af Danmarks største arrangementer for militærhistoriske køretøjer. Foreningen har to gange tidligere, i 2007 og 2009, afholdt ”JDR Show”, som arrangementet kaldes.
14-06-2011 - kl. 08:41

De foregående gange har øvelsesterrænet i Holstebro dannet ramme, men i år har arrangørgruppen valgt, at lægge JDR Show ved øvelsesbyen ”Tovby”, på Finderup Øvelsesplads.

Formålet med JDR Show er, at samle entusiaster og interesserede fra både ind- og udland, for at kunne fremvise og demonstrere historiske militærkøretøjer og materiel, til fælles glæde for både deltagere og publikum. Deltagerne på JDR Show kommer bl.a. fra JDR Veteranpanserforenings søsterforeninger, ved hhv. Hærens Kampskole, Gardehusarregimentet, samt Flyvevåbnets Historiske Samling, Hjemmeværnet, og flere civile foreninger og grupperinger. Det tilstræbes på JDR Show, at kunne gøre historien levende. Ikke blot stille køretøjer op på rækker, men gennem inddragelse af ”reenactors” - personel i historiske uniformer - udstillinger, effekter, musik, udsmykning, osv., at kunne tegne et billede af forskellige militærhistoriske perioder. 

Tovby, som til arrangementet omdøbes til ”Camp Tovby”, vil blive opdelt i et antal temaområder – ”2.verdenskrig”, ”Kold Krig”, ”INTOPS”, mv., hvor der vil blive indrettet spændende miljøer. F.eks. vil der, for de af læserne der stadig har koldkrigsperioden i nogenlunde frisk erindring, bl.a. være mulighed for at gense soldater fra DDR, samt at få repeteret WAPA-siden på panserkendingskortet, idet der bl.a. er tilmeldt privatejede T 72, BTR 60, BRDM 2, OT 90, UAZ, m.fl. 

Fredag 19 AUG forberedes der, med bidrag fra både Karup, Skive, Oksbøl og Holstebro, også et program hvor noget af Forsvarets nyere materiel fremvises. Denne dag har været specielt tiltænkt tilmeldte HBU/FBU, men alle øvrige tjenestegørende er naturligvis meget velkomne. Weekenden 20 – 21 AUG er de store annoncerede publikumsdage, hvor der forventes mange besøgende fra omkringliggende større byer. Det skal understreges, at JDR Show er 100 % non-profit, og der er således gratis adgang for alle besøgende.

JDR show 2011

JDR show 2011