Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar
Jydske Dragonregiment
Forsvarets logo
21. august 2019

Globalnavigation

clear
Dragonregimentets 330 års parade banner

Indholdsområde

 
Regimentets 330 års fødselsdag. 
RC tale til Dragonerne på 330 års dagen
Oberst Torben Lund chef for Jydske Dragonregiment Foto: A.K.Petersen. INFO/GSE/JDR
Regimentet fejrede 330 års fødselsdag ved en fornem parade.
30-10-2009 - kl. 16:31

Regimentets 330 års fødselsdags blev fejret med en fornem parade, hvor alle soldaterne var samlet. Efter paraden blev fødselsdagen fejret i respektive messer med boller, og varm kakao. Pårørende til faldne soldater var inviteret til at deltage i paraden, således de sammen med regimentet kunne mindes, og ligge en buket eller krans ved mindestenen. Der var hele seks familier repræsenteret. Årets Dragon 2009 blev traditionen tro fundet, og i år blev det OKS-1 Palle Bjerg fra STESK/I/JDR. Der blev i forbindelse med paraden uddelt påskønnelser, og legater af oberst T. Aa. Lund. Følgende blev på dagen hædret:

 

 

Forsvarschefens påskønnelser.

 

 

OKS -1 Palle Bjerg ved daværende ST & LOGCOY ISAF 6

OKS-I P. Bjerg

 

Af motivationen for tildeling af Forsvarschefens påskønnelse for modig indsats til Palle Bjerg fremgår det bl.a. at Overkonstablen (OKS) i forbindelse med kamphandlingerne omkring SPIN MASJED i Helmand den 4. december 2008 har udført modig adfærd under meget vanskelige og belastende forhold.

OKS har i situationen handlet uselvisk og effektivt og ud over det almindeligt forventelige ved at søge frem til en svært tilskadekommen kollega og under beskydning yde førstehjælp, sikre stedet og fastholde overfor FJ angreb.   

 

OS Jesper Lyngby Jensen ved daværende ST & LOGCOY ISAF 6
OS. J.L. Jensen

 

Af motivationen for tildeling af Forsvarets Påskønnelse for særlig/ekstraordinær indsats til Jesper Lyngby Jensen fremgår det at oversergent (OS) i forbindelse med kamphandlingerne omkring SPIN MASJED i Helmand den 4. december 2008, sammen med en kollega, har udført en særlig indsats ved uselvisk og effektivt, ud over det sædvanlige at have bragt sårede kammerater ud af ildkampene og hen til den pansrede ambulance med henblik på den videre transport til felthospitalet og herunder vedholdende søgt at gennemføre livreddende foranstaltninger. 

 

OS Morten Clausen ved daværende MECHINFCOY ISAF 6

OS M. Clausen
Af motivationen for tildeling af Forsvarets Påskønnelse for særlig indsats til Morten Clausen fremgår det bl.a. at OS som SF/Manøvre- og støttesektion, gennem sit personlige eksempel, store engagement og høje faglige niveau har ført og indsat sin sektion i Helmand med et fremragende resultat. Trods mange indsættelser under vanskelige og farlige forhold har SEK under OS ledelse leveret rettidig og afgørende støtte der i høj grad har medvirket til KMP meget få tab i missionen. Den særlige indsats har affødt stor respekt og anerkendelse i hele DABG ISAF 6.

 

Forsvarets medalje for sårede blev tildelt OKS Anders Lau Rasmussen og OKS Devan Nørholm begge sårede under kamp i Hellmann i Afghanistan i 2008.
OKS-I A.L. Rasmussen & OKS-I Devan Nørholm tildeles forsvarets medalje for sårede!
 

 

OKS-1 Palle Bjerg modtog desuden prisen som Årets Dragon med følgende motivation:

Årets Dragon 2009

OKS-1 har efter hjemkomsten fra ISAF 6 påtaget sig opgaven som SF for LOKPSEK da der ikke var BM til at besætte stillingen, en opgaven som er løst meget tilfredsstillende, med meget få ressourcer og konstabler på alle førerposter.

OKS-1 har brugt sektionens erfaringer fra udsendelser til at planlægge uddannelsen og har selvstændig udarbejdet fagplaner.

OKS-1 har udnyttet sektionens personel ressourcer bedst muligt ved at sætte bedste mand på jobbet til at undervise i de forskellige fag.

OKS-1 har lagt en stor energi i at planlægge og uddanne sektionen og gjort dette efter bedste evne.

OKS-1 er yderst professionel, han er initiativrig og arbejder godt selvstændig.

OKS-1 er derudover en god kammerat som altid har et smil på læben og er parat til at hjælpe andre uanset grad eller tjeneste.

 

PL D.W. Hejlesen, I/JDR:

Delingsfører KVG 
Premierløjtnant (PL) Dennis Weidemann Hejlesen modtager legat fra Jydske Dragonregiments fond. PL har på kortere tid end normalt, præsteret at få opstillet KVGDEL til Afghanistan hold 7, og har i den forbindelse formået at få skabt en solid, og godt sammenarbejdet DEL, med et godt sammenhold. PL har i forbindelse med opstillingen været den eneste ressourceperson i KVGDEL. PL arbejder altid hårdt, og målrettet for at DEL får de bedst mulige arbejdsbetingelser. PL har i forbindelse med kampe i Afghanistan optrådt velovervejet og roligt, hvilket har haft en afsmittende effekt på resten af DEL. KVGDEL har i forbindelse med udsendelsen, skabt respekt blandt enhederne, som har nydt godt af KVGDEL ildstøtte.  

 

Regimentet sætter stor pris på din indsats. Legatet lyder på kr. 5000.

 

OS J.L. Jensen, I/JDR:

OS Jesper Lyngby Jensen modtager legat fra Jydske Dragonregiments fond. OS udviste som SAN mand udsædvanligt stort overskud, og mod under føling i Afghanistan 4 DEC 2008 på hold 6. Med eget liv som indsats, rykkede OS trods fjendtlig beskydning, frem til KS JG, som lå dødeligt såret, med det formål at redde ham. Undervejs trådte hans kollega OKS DG på en mine, hvilket dræbte DG på stedet. OS Jesper Lyngby forsøgte hurtigt og effektivt, at hjælpe OKS DG på bedst mulig måde. OS har under de værst tænkelige vilkår sat livet på spil for at redde andre, og har i forbindelse med kamphandlingerne skulle træffe svære beslutninger. OS Jesper Lyngbys indsats skabte stor respekt generelt, herunder også blandt engelske læger udstationeret i Afghanistan.

Regimentet sætter stor pris på din indsats. Legatet lyder på kr. 5000.

 

OKS-1 J. Kruse, I/JDR:
OKS-1 Jesper Kruse modtager legat fra Jydske Dragonregiments fond. OKS har som sygepasser på INF i Price, under udsendelse til Afghanistan på hold 6, uselvisk påtaget sig ekstra opgaver. OKS har til stadighed søgt, at dygtiggøre sig indenfor sit fag, og har selv forsøgt at finde mere viden. OKS Jesper Kruse var i forbindelse med kamphandlingerne d. 4 DEC 2008 med i en pansret ambulance, hvor han aktivt deltog i forsøget på, at redde de tilskadekomne på professionel vis. OKS bruger i dag sine færdigheder til at højne standarden indenfor FØHJ området, og er en rollemodel for yngre kollegaer.

Regimentet sætter stor pris på din indsats. Legatet lyder på kr. 5000.

Indstillinger til Major Von Zeilaus legat 2009.

Karin Pedersen, Familienetværket i Holstebro:
Karin Pedersen, Familienetværket i Holstebro.

Karin modtager major Von Zeilaus legat. Karin har igennem mange år, udført et stort stykke frivilligt arbejde i familienetværket tilknyttet Holstebro garnison. Karin var i sin tid med til at starte netværket op i Holstebro, og har igennem den tid, der er gået, altid vist et stort personligt engagement og deltaget i utallige pårørendearrangementer i forbindelse med udsendelsen af soldater til missioner i verden. Karin har til stadighed arbejdet for at optimere netværket, og har således i år i samarbejde med regimentet, startet netværkscafeen op til gavn for pårørende til udsendte soldater. Yderligere har Karin givet konstruktive forslag til forbedring af vores pårørende arrangementer.


Regimentets sætter stor pris på din indsats. Legatet lyder på kr. 6000.
 


Carl Åkerlund, Kammeratstøtteordningen i Holstebro
Fhv Kaptajn Carl Åkerlund, Kammeratstøtteordningen i Holstebro.

Carl modtager major Von Zeilaus legat. Carl har igennem mange år udført et stort stykke frivilligt arbejde i kammeratstøtteordningen. Utrættelig har Carl deltaget i regimentets pårørende arrangementer i forbindelse med udsendelse til internationale operationer, til gavn for soldaterne og deres pårørende. Carl er dybt dedikeret i kammeratstøtteordningen, og indgår blandt andet i telefonvagtordningen, klar til at tage en snak med soldater, der trænger til støtte, og rådgivning. Carl har også deltaget i øvelser og aktiviteter i kammeratstøtteordningens regi til gavn for soldater, der har en svær tid.
Regimentets sætter stor pris på din indsats. Legatet lyder på kr. 6000.

Indstilling til Ebersteins Forening.

 Okesterchef for Prinsens Musikkorps H.Thorngaard

Orkesterchef for Prinsens Musikkorps H.Thorngaard

Herudover modtager orkesterchef for Prinsens Musikkorps Henrik Thorngaard 6000 kr. fra Ebersteins Forening for at have bygget korpset op til et meget professionelt niveau, repræsenteret regimentet på fornem vis ved mange musikarrangementer, og for at have vist meget stor loyalitet til regimentet i en meget svær tid.

Idrætspriser

Chefsergent Preben Hein
JDR Idræts Hæderspris med pokal og legat tilfaldt Chefsergent Preben Hein 
 
der igennem mange år har udført et stort stykke arbejde i Idrætsforeningen, og altid er gået forrest. Han har gennem et meget stort personligt engagement planlagt, og fået en række af de store nationale idrætsstævner til regimentet. Vi har gennem hans indsats høstet stor anerkendelse for gennemførelsen af disse. Han er et godt personligt eksempel og søger altid at fremme, optimere og motivere i forhold til alt omkring idræt. 

JDR Idrætspris

JDR Idrætspris tilfaldt Per Dalgard
Idrætsprisen til Per Dalgard

JDR Idrætspris tilfaldt Per Dalgard
for hans store engagerede indsats indenfor spinding og for hans engagerede bestyrelsesarbejde.

 

 

 

 

 

 

 

Kransenedlægelse 330
Oberst Tage Lund og pårørende lægger krans ved mindestenen.


LINK: Dagbladet Holstebro Struer